Aktuelno:  Copyright © 2009 - 2015 www.ors.rs All rights reserved. Pismo koje smo uputili za učlanjenje u EULAR: Aktivnosti Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije (ORS) 09.10.2007. osnovan ORS u Beogradu Prikazan je film o RA Članovi Upravnog odbora: 1. Mirjana Lapčević- predsednik 2. Bogdan Kojović - zamenik 3. Zora Radović   - generalni sekretar 4. Danijel Marčetić,  5. Slobodanka Jović, Dušica Inić- blagajnik Članovi Nadzornog odbora: 1. Veljko Papić - predsednik, 2. Dragana Palić-Obradović, član 3. Dr Vasa Šuštran, član Dinamika susreta u 2008. godini 27.02.2008. održan prvi sastanak ORS-a Šta treba da znamo o RA, Prof. Dr Nemanja Damjanov, Institut za reumatologiju, Beograd 06.06.2008. osnovana podružnica ORS-a u Nišu Kako prepoznati RA, prof.dr Aleksandar Dimić, Niška Banja 20. Juni 2008 održan drugi sastanak Komplikacije RA i kako ih izbeći, prof.dr Roksanda Stojanović, Institut za reumatologiju, Beograd 10. Oktobar 2008.  treci sastanak ORS-a Osnovni stavovi u lečenju reumatoidnog artritisa, prof.dr Roksanda Stojanović, Institut za reumatologiju, Beograd 12. Decembar 2008. sastanak Upravnog odbora, a posle toga četvrti sastanak ORS-a Osteoartropatije (Ankilozirajući spondilitis – Bechterewi, Psoriazni artritis, dr sci med Predrag Ostojić - reumatolog, Institut za reumatologiju, Beograd Svi sastanci su interaktivnog karaktera. Uspostavili smo kvalitetnu saradnju sa udruženjem reumatologa Srbije i sa predsednikom udruženja Prof. Dr Nemanjom Damjanovim Zahvaljujući ovoj saradnji dobili smo odobrenje za korišćenje ambulante broj 10, na Reumatološkom Institutu za okupljanje članova ORS-a i           zainteresovanih bolesika od RA svakog, četvrtka od 11 – 15h, kao  i za obavljanje administrativnih poslova. Grupa aktivnih članova ORSA prema navedenom programu dežura u ambulanti broj 10. Otvorili smo web sajt www.ors.rs Na osnovu njega koristićemo sledeće e-mail adrese:           udruzenje@ors.rs           mlapcevic@ors.rs   Ciljevi za 2009. godinu Učlanjenje u EULAR i bolja komunikacija sa EULAROM •Omasovljenje ORS-a •Formiranje drugih podružnica •Bolja komunikacija preko sajta i mejlom sa: - članovima ORS-a i zainteresovanim građanima  u Srbiji i van - reumatolozima iz svih institucija u Srbiji i van •Omogućiti bolju dostupnost lekara, naročito reumatologa i lekova za pacijente sa reumatskim bolestima, naročito bioloških •Omogućiti bolju dostupnost banjskog lečenja •Štampanje brošura o fizičkoj aktivnosti i ishrani obolelih od RA •Raspisivanje konkursa za pronalaske koji će omogućiti bolji život obolelima od RA pod sloganom „Budi svoj“, čiji je pokrovitelj Narodna kancelarija Predsednika Republike Srbije. •Planirani su interaktivni sastanci dr reumatologa i bolesnika na dva meseca. Sve navedene i planirane aktivnosti podržavaju farmaceutske kuće Pharma Swiss i Roche, a od skoro se priključio i Abbott. EULAR (Evropska liga Udruženja reumatologa i Udruženja bolesnika obolelih od reumatskih bolesti) Na Skupštini EULAR-a održanoj juna 2009. godine u Kopenhagenu primljeno je Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije (ORS). To je veliki događaj za nas. Kroz zajedničke aktivnosti sa članovima ostalih udruženja očekujemo da ćemo brže i potpunije savladati metodologiju rada i mogućnosti kako najbolje pomoći članovima ORS-a i svih zainteresovanih građana. Ispitivanje neželjenih dejstava lekova Komunikacija sa državnim institucujama od značaja za unapređenje kvaliteta lečenja i kvaliteta života obolelih od reumatskih bolesti. Pomoć obolelim od reumatskih bolesti Pomoć porodicama obolelih
13. Jesenja konferencija EULAR-a   Berlin - Nemačka, 04.11. - 07.11.2010. Preuzmite dokument Preuzmite dokument Preuzmite dokument 11. EULAR-ov Kongres održan je u Rimu, od 16 - 19. juna 2010. godine. 12. Jesenja konferencija EULAR-a za ljude sa artritisom u Evropi HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO   -   ZA BOLJU BUDUĆNOST   Talin - Estonija, 06.11. - 08.11.2009. Preuzmite dokument 12. EULAR-ov Kongres održan je u Londonu od 25. do 29. maja 2011. godine.   Preuzmite dokument 14. Jesenja konferencija EULAR - PARE-a Atina - Grčka, 24.11.2011. - 27.11.2011. Preuzmite dokument 13. Kongres EULAR-a održan je u Berlinu, Nemačka, od 05. do 09. juna 2012. godine 15. Jesenja konferencija EULAR - PARE-a, Cirih, Švajcarska, 01.11.2012.- 04.11.2012. Preuzmite dokument Preuzmite dokument 14. Kongres EULAR-a održan je u Madridu, Španija, od 12. do 15. juna 2013. godine