VII Agorina godišnja konferencija

VII Agorina godišnja konferencija održana je od 21. do 23. septembra u Madridu. Konferencija je okupila preko 30 predstavnika udruženja...

Izveštaj sa AGORA-ine radionice o biološkim i biosličnim lekovima i Samopomoći

Radionica o biološkim i biosličnim lekovima i o kursu Samopomoći je organizovana od strane Agore i Globalnog saveza za dostupnost...