Najpopularnije
Odmor u Lukovskoj ili Prolom Banji
Preporuke PRES u toku infekcije COVID
Sastanak 16.03.2020.
IZVEŠTAJ SA SASTANKA 28.02.2020.GOD. PODRUŽNICE NIŠ
Ne odlaži, uoči rano
Mobilna aplikacija MojRA
Ne odlaži, vreme je za rad
Kako mi pomaže volonterski rad – Ljiljana Stupar
EULAR-ov sastanak pacijenata partnera u istraživanju (PPI) - Prag, 25-27. oktobra 2019.
Prirodno lekovito blato - Peloid
Aktivnosti podružnice Niš 04.04.2019.
Poziv na Godišnju skupštinu ORS-a 2020. godine
Pobednička priča za Srbiju – Stinova Nagrada 2020
Pravna pomoć za pacijente
Predavanje na temu "Autoimunost i reumatoidni artritis" - prof. dr Tatjana Jevtović – Stoimenov
Izveštaj sa sastanka Podružnice Niš - 08.11.2019
Pozivnica Udruženja roditelja i dece obolele od reumatskih bolesti
Izveštaj sa konferencije EULAR PARE 2019 - Prag
Podrška porodice
Izveštaj sa AGORA-ine radionice o biološkim i biosličnim lekovima i Samopomoći
2. dan Godišnjeg kongresa UReS-a i ORS-a
Izveštaj sa Godišnjeg kongresa UReS/ORS 2019
Ishrana
Izveštaj sa XIX EULAR-ovog Kongresa
Kako mi pomaže volonterski rad – Tatjana Petrović
XX Godišnji EULAR-ov evropski kongres reumatologije
O reumatskim bolestima
Izlet Resavska pećina
20. EULAR-ova godišnja evropska konferencija PARE-a
Sastanak ORS podružnice Novi Sad 15.decembar
IZVEŠTAJ SA KONFERENCIJE I GODIŠNJE SKUPŠTINE ENFA
Kako mi pomaže volonterski rad – Nadica Zdravković
Novine u lečenju zapaljenskih reumatskih bolesti - prof. dr Nemanja Damjanov
Predavanje "Biosimilari" - prof. dr Jelena Vojinović, prim. dr Mirjana Lapčević
Nacionalni kandidat za Stinovu nagradu je Anđelina Arsenijević
Podrška pacijentima
Srećan nam 11. rodjendan!
Godišnja skupština ORS-a 2019
Spondiloartritisi - doc. dr Gorica Ristić, Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju VMA
4. Međunarodna konferencija razmene iskustava organizacija pacijenata (EEOP)
OBAVEŠTENJA
Obaveštenje
Preuzimanje terapije za osobe koje se leče na Institutu za reumatologiju Beograd
COVID19 UPUTSTVO INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU
Konsultacije za članove ORS-a
Vesti
Preporuke PRES u toku infekcije COVID
Sastanak 16.03.2020.
Mobilna aplikacija MojRA
Prirodno lekovito blato - Peloid
Aktivnosti ORS
Odmor u Lukovskoj ili Prolom Banji
Poziv na Godišnju skupštinu ORS-a 2020. godine
Izlet Resavska pećina
Eular
EULAR-ov sastanak pacijenata partnera u istraživanju (PPI) - Prag, 25-27. oktobra 2019.
XX Godišnji EULAR-ov evropski kongres reumatologije
4. Međunarodna konferencija razmene iskustava organizacija pacijenata (EEOP)
Izveštaj sa XIX EULAR-ovog Kongresa
EULAR PARE
Izveštaj sa konferencije EULAR PARE 2019 - Prag
20. EULAR-ova godišnja evropska konferencija PARE-a
IZVEŠTAJ sa XIX EULAR-ove godišnje evropske konferencije PARE-a
EPIS
Evropski samit pacijenata 2018
AGORA
VII Agorina godišnja konferencija
Izveštaj sa AGORA-ine radionice o biološkim i biosličnim lekovima i Samopomoći
ENFA
IZVEŠTAJ SA KONFERENCIJE I GODIŠNJE SKUPŠTINE ENFA
Fibromialgija
Sistemska skleroza
GILS - Borba protiv sklerodermije
Šta je sistemska skleroza?
REJNOOV FENOMEN I SISTEMSKA SKLEROZA BORBA SA BOLEŠĆU: SAVETI I UPUTSTVA
Stinova nagrada
Pobednička priča za Srbiju – Stinova Nagrada 2020
Kako mi pomaže volonterski rad – Ljiljana Stupar
Kako mi pomaže volonterski rad – Tatjana Petrović
Kako mi pomaže volonterski rad – Nadica Zdravković
Kongres UReS/ORS
Izveštaj sa Godišnjeg kongresa UReS/ORS 2019
Drugi dan VI Kongresa UReS/ORS
Otvoren 6. Kongres UReS/ORS
2. dan Godišnjeg kongresa UReS-a i ORS-a
Saveti
O reumatskim bolestima
Ishrana
Podrška porodice
Pravna pomoć za pacijente
Podružnica Niš
IZVEŠTAJ SA SASTANKA 28.02.2020.GOD. PODRUŽNICE NIŠ
Izveštaj sa sastanka Podružnice Niš - 08.11.2019
Aktivnosti podružnice Niš 04.04.2019.
Podružnica Novi Sad
Sastanak ORS podružnice Novi Sad 15.decembar
Projekti
Ne odlaži, vreme je za rad
Ne odlaži, uoči rano
Podrška pacijentima