Najpopularnije
Odmor u Lukovskoj ili Prolom Banji
Preporuke PRES u toku infekcije COVID
Sastanak 16.03.2020.
IZVEŠTAJ SA SASTANKA 28.02.2020.GOD. PODRUŽNICE NIŠ
Ne odlaži, uoči rano
Mobilna aplikacija MojRA
Ne odlaži, vreme je za rad
Prirodno lekovito blato - Peloid
Kako mi pomaže volonterski rad – Ljiljana Stupar
EULAR-ov sastanak pacijenata partnera u istraživanju (PPI) - Prag, 25-27. oktobra 2019.
Aktivnosti podružnice Niš 04.04.2019.
Poziv na Godišnju skupštinu ORS-a 2020. godine
Pobednička priča za Srbiju – Stinova Nagrada 2020
Pravna pomoć za pacijente
Predavanje na temu "Autoimunost i reumatoidni artritis" - prof. dr Tatjana Jevtović – Stoimenov
Izveštaj sa sastanka Podružnice Niš - 08.11.2019
Pozivnica Udruženja roditelja i dece obolele od reumatskih bolesti
Izveštaj sa konferencije EULAR PARE 2019 - Prag
Podrška porodice
Izveštaj sa XIX EULAR-ovog Kongresa
Izveštaj sa AGORA-ine radionice o biološkim i biosličnim lekovima i Samopomoći
Kako mi pomaže volonterski rad – Tatjana Petrović
Izveštaj sa Godišnjeg kongresa UReS/ORS 2019
Ishrana
O reumatskim bolestima
2. dan Godišnjeg kongresa UReS-a i ORS-a
XX Godišnji EULAR-ov evropski kongres reumatologije
Izlet Resavska pećina
Sastanak ORS podružnice Novi Sad 15.decembar
20. EULAR-ova godišnja evropska konferencija PARE-a
Kako mi pomaže volonterski rad – Nadica Zdravković
IZVEŠTAJ SA KONFERENCIJE I GODIŠNJE SKUPŠTINE ENFA
Novine u lečenju zapaljenskih reumatskih bolesti - prof. dr Nemanja Damjanov
Srećan nam 11. rodjendan!
Predavanje "Biosimilari" - prof. dr Jelena Vojinović, prim. dr Mirjana Lapčević
Nacionalni kandidat za Stinovu nagradu je Anđelina Arsenijević
Podrška pacijentima
Godišnja skupština ORS-a 2019
Spondiloartritisi - doc. dr Gorica Ristić, Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju VMA
Konferencija o biološkim i biosličnim lekovima
OBAVEŠTENJA
Obaveštenje
Preuzimanje terapije za osobe koje se leče na Institutu za reumatologiju Beograd
COVID19 UPUTSTVO INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU
Konsultacije za članove ORS-a
Vesti
Preporuke PRES u toku infekcije COVID
Sastanak 16.03.2020.
Mobilna aplikacija MojRA
Prirodno lekovito blato - Peloid
Aktivnosti ORS
Odmor u Lukovskoj ili Prolom Banji
Poziv na Godišnju skupštinu ORS-a 2020. godine
Izlet Resavska pećina
Eular
EULAR-ov sastanak pacijenata partnera u istraživanju (PPI) - Prag, 25-27. oktobra 2019.
XX Godišnji EULAR-ov evropski kongres reumatologije
4. Međunarodna konferencija razmene iskustava organizacija pacijenata (EEOP)
Izveštaj sa XIX EULAR-ovog Kongresa
EULAR PARE
Izveštaj sa konferencije EULAR PARE 2019 - Prag
20. EULAR-ova godišnja evropska konferencija PARE-a
IZVEŠTAJ sa XIX EULAR-ove godišnje evropske konferencije PARE-a
EPIS
Evropski samit pacijenata 2018
AGORA
VII Agorina godišnja konferencija
Izveštaj sa AGORA-ine radionice o biološkim i biosličnim lekovima i Samopomoći
ENFA
IZVEŠTAJ SA KONFERENCIJE I GODIŠNJE SKUPŠTINE ENFA
Fibromialgija
Sistemska skleroza
GILS - Borba protiv sklerodermije
Šta je sistemska skleroza?
REJNOOV FENOMEN I SISTEMSKA SKLEROZA BORBA SA BOLEŠĆU: SAVETI I UPUTSTVA
Stinova nagrada
Pobednička priča za Srbiju – Stinova Nagrada 2020
Kako mi pomaže volonterski rad – Ljiljana Stupar
Kako mi pomaže volonterski rad – Tatjana Petrović
Kako mi pomaže volonterski rad – Nadica Zdravković
Kongres UReS/ORS
Izveštaj sa Godišnjeg kongresa UReS/ORS 2019
Drugi dan VI Kongresa UReS/ORS
Otvoren 6. Kongres UReS/ORS
2. dan Godišnjeg kongresa UReS-a i ORS-a
Saveti
O reumatskim bolestima
Ishrana
Podrška porodice
Pravna pomoć za pacijente
Podružnica Niš
IZVEŠTAJ SA SASTANKA 28.02.2020.GOD. PODRUŽNICE NIŠ
Izveštaj sa sastanka Podružnice Niš - 08.11.2019
Aktivnosti podružnice Niš 04.04.2019.
Podružnica Novi Sad
Sastanak ORS podružnice Novi Sad 15.decembar
Projekti
Ne odlaži, vreme je za rad
Ne odlaži, uoči rano
Podrška pacijentima