Ne odlaži, vreme je za rad

 

 

Uvod

 

ORS je je dobilo podršku od strane EULAR-a za sprovođenje projekta “Ne odlaži, vreme je za rad”, kao nastavak EULAR-ove kampanje “Ne odlaži, uoči rano”. Projekat uključuje osobe sa reumatskim bolestima, poslodavce i relevantne državne organe. Svi učesnici će biti usmereni ka jednom cilju, a to je poboljšanje procesa zapošljavanja osoba sa reumatskim bolestima, podizanje svesti o ovom problemu i značaja zapošljavanja osoba sa reumatskim bolestima kako za same osobe tako i za društvo. Projekat će predstaviti trenutni proces zapošljavanja u Srbiji, njegove nedostatke, ali i predstaviti dobre primere kako rad pomaže osobama s reumatskim bolestima i pojednostavljuje svakodnevnu borbu s bolešću.

 

Realizacija projekta

 

“Ne odlaži - Vreme je za rad” se sastoji od tri faze. Tokom prve faze planirano je sastavljanje upitnika na osnovu intendifikacije koraka koji su prisutni u procesu zapošljavanja, prikupljanje sto više informacija kako bi se stvorila potpuna slika o situaciji u Srbiji u vezi apliciranja za posao, broja trenutno zaposlenih osoba koje boluju od reumatskih bolesti i sastavljanje upitnika za poslodavce i osobe sa reumatskim bolestima koje se zapošljavaju ili su u procesu zapošljavanja. Drugom fazom je predviđeno sprovođenje anketa i njihova obrada, organizovanje okruglog stola gde bi se diskutovalo o poziciji osoba sa reumatskim bolestima u procesu zapošljavanja. Trećom, finalnom fazom, predviđeno je sastavljanje i štampanje brošura na osnovu prikupljenih i obrađenih rezultata anketa. Trajanje projekta je godinu dana.

 

U realizaciju projekta će biti uključene i sve podružnice ORS-a.

 

Hvala Evropskoj ligi za borbu protiv reumatizma(EULAR) koja je podržala projekat “Ne odlaži, uoči rano” i omogućila da se on realizuje.

 

Sastanci radne grupe, sastavljanje anketa, sprovođenje anketa

 

Održana su dva sastanka radne grupe 20.02.2019. i 25.03.2019. godine u prostorijama ORS-a u Beogradu. Na sastancima je diskutovano o načinu sastavljanja anketa i njihovom sprovođenju. Takođe se pricalo i o organizaciji okruglog stola, temi i učesnicima.

 

Odlučeno je da anketa za poslodavce ima 10 pitanja a anketa za obolele od reumatskih bolesti 15.

 

Sastavljen je spisak učesnika koji će biti pozvani na okrugli sto.

 

Okrugli sto

 

 

Okrugli sto je održan 23.05.2019. godine u 11.00 časova u prostorijama press centra UNS-a u Beogradu.

 

Na okrugli sto su bili pozvani:

 

 • Ministarstvo zdravlja RS
 • Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja RS
 • Republički fond zdravstvenog osiguranja (RFZO)
 • Mr ph. Jovana Milovanović, direktorka sektora za lekove i farmakologiju RFZO
 • dr Željko Popadić, zamenik direktora u sektoru za lekove RFZO
 • Biljana Barošević, pomoćnik ministra u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad i socijalna pitanja
 • Bojana Stanić, državni sekretar u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja
 • Borislav Cekić, predsednik Saveza invalida rada
 • Predstavnik Udruženje invalida Srbije
 • Institut za medicinu rada Srbije „Karajović“,Prof. dr Aleksandar Milovanović
 • Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Privredna komora Srbije
 • Uprava prihoda
 • Unija poslodavaca
 • Udruženje invalida Srbije
 • Prof.dr Jelena Vojinović, predsednica Udruženja reumatologa Srbije
 • Prof. dr Nemanja Damjanov, predsednik Republičke stručne komisije za reumatologiju
 • Prof.dr Slobodan Savić, Univerzitet u Beogradu,Medicinski fakultet, Institut za sudsku medicine
 • Predstavnik Uprave prihoda Srbije
 • Predstavnik Unije poslodavaca Srbije
 • Prim.dr Mirjana Lapčević, predsednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije (ORS)
 • V.M.S. Svetlana Zeković, predsednica Udruženja medicinskih sestara/tehničara ii fizioterapeuta Srbije u reumatologiju
 • Predstavnici podružnica ORS-a
 • Aktivisti centralne kancelarije ORS-a
 • Predstavnici farmaceutskih kompanija
 • Aleksandar Smiljković, aktivista ORS-a, rukovodilac projekta “Ne odlaži vreme je za rad”

 

Učesnici okruglog stola:

 

 • Dr Snežana Pantić -Aksentijević, rukovodilac Grupe za javno zdravlje Ministarstva zdravlja Srbije
 • Doc dr Predrag Ostojić, pomoćnik direktora, Institut za reumatologiju Beograd
 • Mag.dr Branka Šuštran, Instituta za medicinu rada Srbije „Karajović“,
 • Prof. dr Slobodan Savić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za sudsku medicinu
 • Nada Soković. Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Predstavnik Privredne Komore Srbije, dve učesnice
 • Prim. dr Mirjana Lapčević - Predsednica ORS-a
 • Predstavnici podružnice ORS-a Niš
 • Aktivisti centralne kancelarije ORS-a
 • Predstavnici farmaceutskih kompanija
 • Aleksandar Smiljković, aktivista ORS-a, rukovodilac projekta “Ne odlaži vreme je za rad”

 

Video snimak okruglog stola možete pogledati na linku: https://youtu.be/Q5i3mt1IiKM

Brošuru mozete preuzeti OVDE

 

Povezane vesti