Nadzorni odbor ORS-a:
prof. ETF Veljko Papić – predsednik | biografija
dr Šuštran Vaso – član,
dr sci med. Predrag Ostojić-član,
dr Gordana Janjić zapisničar