Prim.dr Mirjana Lapčević, Predsednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Republike Srbije

Dr. opšte medicine u Domu zdravlja Voždovac. Puna biografija ovde: biografija

Najsnažniji posticaj za rad u Udruženju ORS je želja da utičem na pojedinca, porodicu i društvo u celini da shvatimo da se za mnoge bolesti nasleđuje predispozicija da se od njih razboli, a od toga koliko zdravo živimo zavisi da li ćemo se stvarno i razboleti. Prvi korak je eliminacija faktora rizika (fizička neaktivnost, nepravilna ishrana i posledična gojaznost, pušenje cigareta, neodmereno korišćenje alkohola, izloženost stresovima…). Edukacija bolesnika o bolesti, lečenju, rehabilitaciji, resocijalizaciji, obuka za samopomoć, funkcionalno vežbanje, obuka bolesnika da bude ravnopravan partner lekaru su neke od aktivnosti na kojima radimo I koje ćemo stalno unapređivati za dobrobit bolesnika, ali je potrebno mnogo više volontera koji bi nam u svemu navedenom pomagali.