Predavanje Fizička aktivnost kod bolesnika sa artritisom - Asist.mr sc.med.dr Jelena Zvekić-Svorcan

Kliknite ovde za prezentaciju

Predavanje Kvalitet života u vezi sa zdravljem - dr. Mirjana Lapčević

Kliknite ovde za prezentaciju

Predavanje Značaj fizičke aktivnosti kod bolesnika sa artritisom - Prim. dr Biljana Erdeljan

Kliknite ovde za prezentaciju

Ishrana reumatskih bolesnika i njen značaj, Dr Snežana Stojković, reumatolog

Kliknite ovde za prezentaciju

Hirurško lečenje zglobova u reumatskim bolestima, Doc.dr sci med Zoran Baščarević

Download ppt prezetacije ovde | Informator o hirurškom lečenju RA možete preuzeti ovde

Predavanje o Proceni težine zapaljenskih reumatskih bolesti, Asist.dr sci.med. Predrag Ostojić, Institut za reumatologiju

Download pdf prezetacije ovde

Budite aktivni UČESNIK - Zdravstven profesionalci

Budite aktivni UČESNIK Opšte polazište za dobru komunikaciju: Pacijenti su ljudi, a ne samo dijagnoze, pa je i pored profesionalnog...

Predavanje na temu "Autoimunost i reumatoidni artritis" - prof. dr Tatjana Jevtović – Stoimenov

Pogledajte predavanje prof. dr Tatjane Jevtović - Stoimenov na temu "Autoimunost i reumatoidni artritis", koje je održano na Institutu za...

Drugi dan VI Kongresa UReS/ORS

Drugi dan Kongresa protekao je u radnoj atmosferi. Smenjivala su se predavanja nasih i stranih predavača (prof. dr Aleksandra Antović,...

Predavanje "Biosimilari" - prof. dr Jelena Vojinović, prim. dr Mirjana Lapčević

Predavanje "Biosimilari" je održano 23. septembra 2017. godine, tokom Godišnjeg kongresa Udruženja reumatologa Srbije (UReS) i Udruženja obolelih od reumatskih...