Izveštaj sa kongresa Hrvatskog reumatološkog društva

Izveštaj sa XVII godišnjeg kongresa Hrvatskog reumatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora  

Kongres je održan od 15. do 18. oktobra 2015.godine u Poreču.

Na Kongresu su aktivno učestvovali:

  • doktori reumatolozi , fizijatri, imunolozi, ortopedi
  • Društvo medicinskih sestara , tehničara i fizioterapeuta u reumatologiji i rehabilitaciji i
  • Prestavnici udruženja bolesnika Hrvatskog reumatološkog drustva i Remisije
  1. Stručni sastanak doktora obilovao je stručnim i naučlnim predavanjima na temu: osteoartritisa kojom prilikom su usvojene preporuke i smernice za lečenje istih, paraneoplastičkih sindroma u reumatologiji, zapaljenskih artritisa. Prezentovani su radovi - rezultati istraživanja uz konstruktivnu diskusiju. Na ultrazvučnoj radionici iskusni profesori edukovali su mlade doktore, a prisutni bolesnici su pomogli da se na njihovim zglobovima izmenjenim bolešću, kao i onim koji su očuvani jasno uoče i zapamte promene u interesu struke i kvalitetnijeg lečenja.
  2. Izlaganja na na XXVI edukaciji Društva medicinskih sestara , tehničara i fizioterapeuta u reumatologiji i rehabilitaciji odnosila su se na: saradnju pacijenata, nus pojave lekova kao uzrok nesaradnje bolesnika sa reumatoidnim artritisom (RA) na primeru Metotreksata; nega teško obolelih pedijatrijskih reumatoloških bolesnika, uloga medicinske sestre u edukaciji obolelih od reumatskih bolesti; toaleta rane u obolelih od RA, uloga sestre u biološkoj terapiji, značaj timskog rada, sindrom izgaranja i značaj fizikalne terapije i rehabilitacije obolelih od reumatskih bolesti.
  3. Nekoliko bolesnika, iznoseći lično iskustvo u lečenju zapaljenskih artritisa, veoma jasno je istaklo dobru saradnju između bolesnika i doktora i ostalih zdravstvenih profesionalaca u poboljšanju kvaliteta lečenja i kvaliteta života u vezi sa reumatskim bolestima, kao i zapažanje i prijavu neželjenih efekata lekova. Održana su predavanja na temu procene funkciskog statusa obolelih, merenja aktivnosti bolesti, demonstracija „Smartphone“ za bolesnike za samoprocenu funkcije i aktivnosti  u zapaljenskim artritisima, indikacije za  parenteralno davanje Metotreksata (MTX) kod nepodnošljivosti tableta MTX s obzirom da je to lek koji uspešno zaustavlja tok bolesti kod 70% bolesnika sa zapaljenskim artritisima, a i kada se uvede biološka terapija ona je mnogo uspešnija uz MTX; Značaj boravka obolelih  od reumatskih bolesti u banjama (balneoterapija).

Reumatlon ili trka za artritis, koji se održao po drugi put, sa idejom da bolest nije prepreka za bavljenjem sportom, da je važno učestvovati i da se na taj način podiže svest  opšte javnosti o važnosti reumatskih bolesti. Zajedno su trčali doktori, medicinske sestre/tehničari, fizioterapeuti i bolesnici. Reumatlon  je protekao u   veoma prijatnoj i iznad svega podsticajnoj atmosferi.

Na završetku Kongresa održana je svečana večera na kojoj su se izgradila nova i učvrstila stara prijateljstva.

Zahvaljujemo se dr Franji Grubišiću i Nenu Horvatu na pozivu da učestvujemo na Kongresu Hrvatskog reumatološkog društva.

Zahvaljujemo se farmaceutskim kompanijiama Pfizer  i  Abbvie koje su  pomogle da prisustvujemo Kongresu predsednici podružnice ORS-a Novi Sad Olgi Vasić i meni.

Predsednica ORS-a, prim.dr Mirjana Lapčević

Povezane vesti