Drugi dan Konresa UReS/ORS

Drugog dana Kongresa bile su zapažene usmene prezentacije rezultata studija, koje su sprovodili mladi reumatolozi iz Instituta za reumatologiju. Takođe, bilo je više izlaganja na temu hroničnog bola kod reumatskih bolesti i njihov uticaj na razvoj depresije i kardiovaskularnih bolesti. Govorilo se o uticaju nesteroidnih antiinflamatornih lekova na želudačno-crevni sistem, kao i na srce i krvne sudove, u smislu skraćenja života ako se ovi lekovi koriste dugo. Jedna od tema je bila o mogućnostima lečenja sistemskog eritemskog lupusa biološkim lekovima.

Veliki broj slušalaca je bio prisutan na predavanjima o neverbalnoj komunikaciju, tj. o mimici lica i govora tela koja ukazuje na emocije pacijenata. Na kraju su dati praktični saveti kako poboljšati komunikaciju pacijent-lekar.

Prisutni su mogli čuti više i o lečenju osteoartroze, a zatim se u radionicama raspravljalo o: smernicama za primenu hemijskih i bioloških lekova u lečenju reumatoidnog artritisa. Tokom radionice je istaknuto da u lečenju treba pratiti preporuke, ali imati individualni pristup, tj. prilagoditi lečenje svakom pacijentu pojedinačno. Na radionici br. 2  govorilo se o dijagnostici i lečenju vaskulitisa.

Na simpozijumima se raspravljalo  i zauzeti su stavovi o biosimilarima i i racionalnoj potrošnji novca za biološku terapiju, ali ne po svaku cenu i na štetu pacijenata.

Tokom celog dana je bio otvoren štand ORS-a, na kome su učesnici Kongresa mogli dobiti više informacija o radu Udruženja od aktivistkinja ORS-a, kao i pogledati brošure koje je su štampane za obolele od reumatskih bolesti.

Povezane vesti