Treći dan Kongresa UReS / ORS

Trećeg dana kongresa govorilo se o reumatoidnom artritisu kao i o nezavisnom faktoru rizika za kardiovaskularne bolesti. Takođe je bilo reči o biološkoj terapiji kao potencijalom uzroku povećanja holesterola i menjajući odnos HDL/ LDL holesterola takođe povećavaju KVR. Neke reumatske bolesti vezivnog tkiva povećavaju rizik od venskih tromboza. Prezentovani su rezultati istraživanja RB sa KCV.

U popodnevnim časovima počeo je program za pacijente jednom nesvakidašnjom temom : Uticaj aktivnosti bolesti na libido i potecijalna ograničenja koju je držala  prim. Dr Mirjana Lapčević. Kako barijere za normalnu seksualnu aktivnost mogu biti fizičke, psihičke ili psiho-fizičke neophodno je otvoreno razgovarati sa partnerom i što bolje se informisati. Kroz ovu temu su predstavljene međunarodne studije u kojima su obrađivani ovi problemi. Učesnici kongresa  slušali su izvanredno predavanje na temu Osteoartritis koje je držao prof. dr Milan Petronijević.U ovom predavanju je istaknuto da pored terapije koja je dostupna u Srbiji važno je pratiti tok bolesti, voditi računa o telesnoj masi i upražnjavati redovnu fizičku aktivnost.

Ass. dr sci. med. Gorica Ristić je govorila o temi Ankilozirajući spondilitis. Istakla je važnost rane dijagnostike kao i pravilnog toka lečenja kako bi se pacijent što pre doveo u remisiju. Istaknuto je da je ovo kompleksna sistemska bolest koja zahvata druge organe.

Na kongresu su prisutni gosti iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije koji su predstavili svoje udruženje i njihove uspehe.

Učesnici koji su bili po  prvi put na kongresu izrazili su svoje zadovoljstvo dosadašnjim programom .

image3 image4 ova-2   image1  image2 ova-3  ova    
Povezane vesti