Pesma "Samo Moj"

park-bench-338429_1920

Tinjajući, pulsirajući, potmuli,

neprekidni, svrdlajući, probadajući,

sekući, stežući, trnući,

stružući, kočeći, neizdrživi,

oduzimajući, podmukli, onesvešćujući,

kidajući, razbuđujući, razdražujući,

raspolućujući, raskidajući,

osamljujući, rastužujući, otuđujući,

onesposobljavajući, gušeći, gorući,

žigajući, otupljujući, cepajući,

ponižavajući, izluđujući, iscrpljujući,

razoružavajući, iskonski,

koji mi tera suze na oči,

samo moj, MOJ BOL.

14. 03. 2012. Beograd

Ivica Milivojević

ors

 
Povezane vesti