Završen godišnji kongres UReS / ORS

Poslednjeg dana Kongresa program je počeo predavanjem Pravilan način primene biološke terapije - prava i obaveze pacijenata, koju je izložio mr sci.med. dr Branko Barać. Predstavljena je studija upotreba metotreksata i biološkog leka, koja je pokazala da se dobijaju značajno bolji rezultati u lečenju ako se ova dva leka primenjuju istovremeno. Uz to, u predavanju je bilo reči o drugim medikamentima.

U nastavku smo slušali predavanje prim. dr Mirjane Karadžić, na temu Balneoterapija. Izlaganje je govorilo o korisnosti balneoterapije, pravilnim načinima primene i vrstama terapije.

U okviru zajedničkog predavanja prim. dr Mirjana Lapčević je govorila na temu Uticaj socioekonomskih i terapijskih faktora na subjektivno iskazan zamor, anksioznost i depresiju. Dr Lapčević je predstavila studiju koja je rađena u okviru ORS-a. U nastavku je prof. Aleksandra Kostić izlagala o Govoru lica kod obolelih. Diskusija je obuhvatila obe teme, a zaljučak je da je nužan multidisciplinarni pristup lečenju obolelih od reumatskih bolesti i da treba osmisliti strategiju da bi se ovo realizovalo.

I ove godine su medicinske sestre učestvovale u radu Kongres. Olivera Mladenov, Dragica Šapić i Olivera Biberović su iznele prikaz bolesnika koji primaju biološku terapiju i predočile važnost komunikacije između pacijenta i zdravstvenih profesionalaca. Prva dva prikaza su bili pozitivni primeri dobre komunikacije i delovanja biološke terapije, dok je treći prikaz bio negativan primer osobe koja je terapiju namenjenu njegovom detetu, bez konsultacije sa reumatologom, dao bolesnici sa drugom dijagnozom.

Kongres je završen u pozitivnom raspoloženju sa željom da se predložene akcije sprovedu u delo do narednog Kongresa.

image4  image5

image6

image7

image1  image3

image2

Povezane vesti