Izveštaj sa Kongresa Hrvatskog reumatološkog društva u Šibeniku

XVIII Kongres Hrvatskoga reumatološkog društva

IZVEŠTAJ

Šibenik, 20.-23. oktobra 2016.

XVIII kongres Hrvatskoga reumatološkog društva je održan u Šibeniku, od 20. do 23. septembra. I ove godine se program odvijao u tri dela: - za lekare, - za medicinske sestre i – za pacijente.

Teme Kongresa su bile:

 1. Bol u reumatologiji
 2. Pedijatrijska reumatologija
 3. Slobodna saopštenja
 4. Sekcija mladih reumatologa
 5. Poster sekcija
 6. Kurs ultrazvuka

Kongres je otvoren pozdravnim govorom prof. Branimira Anića, predsednika Hrvatskoga reumatološkoga društva, gdina Nenada Horvata, predsednika udruženja pacijenata Remisija i med. sestre Vesne Barbarić, predsednice  Društvo medicinskih sestara u reumatologiji i rehabilitaciji. U nastavku  je predstavljena istorija razvoja „institucije“ medicinske sestre kroz vreme. Ova priča je oživljena modnom revijom uniformi koji su nosile medicinske sestre kroz vekove, a manekeni i manekenke su bili đaci šibeničke medicinske škole.

Glavna tema prvog dana predavanja, ali i celog Kongresa je bio bol. Glavni zaključci predavnja su bili da je:

 • bol je simptom, ali ako je hroničan onda postaje hronična bolest,
 • reumatske bolesti, bilo da su upalne ili neupalne, najčešći su izvor nemalignog hroničnog bola,
 • Karakter, intezitet boli, kako se pojavljuje i njegova distribucija utiču na postavljanje rane dijagnoze i pravovremenu terapiju,
 • bol se može javiti kod upalnih reumatskih bolesti i onda je praćen otokom, ograničenom pokretljivošču, crvenilom kože, toplotom, dok kod neupalnih reumatskih bolesti može biti praćen ograničenom pokretljivošću, deformacijom, krckanje u zglobovima,
 • hronična bol uzrokuje fizičku onesposobljenost, utiče na kvalitet života i uzrokuje depresiju,
 • hrončna bol ima negativan uticaj na zdravstveni sistem, obzirom da može uticati na ishod bolesti, pa čak i na smrtnost,
 • potrebno je razumevanje porekla i uzroka boli, kao i lečenje bola i upale,
 • prema prioritetu za ishod lečenja prvo mesto kod bolesnika je ublažavanje i prestanak boli.

Za procenu bola mogu se koristiti jednodimenzionalni i multidimenzionalne skale i upitnici. Oni pored svoje efiksanosti imaju i neke mane, kao što je nerazumevanje od strane pacijenata, neodgovarajuća procena skale od strane bolesnika, ako i osećaj bolesnika da se na ovaj način umanjuje njihov problem. Pored bola potrebno je vršiti procenu umora i zamora, procenu spavanja, psihološku procenu i procenu kvaliteta života.

Farmakoliški načini da se leči bol su: nesteroidni antiinflamantorni lekovi u obliku tableta i krema, lokalna primena kapsicina kod osteoartritisa, intra-artikularna (injekcija u zglob) primena kortikosteroida, epiduralna primena kortikosteroida, intra-artikularna viskosuplementacija (injekcija u koleno hijaluronske kiseline kod osteoartritisa), injekcije kortikosteroida. „zlatni standard“ za lečenje bola ne postoji, već lečenje treba prilagoditi pojedincu.

Bilo je više reči o fibromialgiji. Zbog složenosti i različitosti njenih simptoma, za nju i dalje nije jasno definisano da li jeste ili nije reumatska bolest. Zaključak je da u lečenje ovih pacijenata treba da budu uključeni reumatolog, neurolog, fizijatar, psihijatar i pored medikametozne terapije treba edukovati pacijente, uključiti ih u fizikalnu terapiju, preporučiti im vežbe koje smanjuju anksioznost (vežba, istezanje, meditacija, molitva), kao i kognitivno-bihevijoralnoj terapiju.

U okviru Kursa ultrazvuka mladi reumatolozi i specijalizanti su imali prilike da pacijentima urade ultrazvučno ispitivanje. Podeljeni u četiti grupe oni su radili ultrazvučno ispitivanje članovima Remisije i predstavniku ORS-a na Kongresu. Svaka grupa je imala svog instruktora koji je mlađim kolegama pokazivao kako se prepoznaje upala, a kako deformiteti putem ultrazvuka. Ovakav način rada je vrlo praktičan za usvajanje znanja.

Hrvatska udruga medicinskih sestara i Društvo medicinskih sestara u reumatologiji i rehabilitaciji su se i tokom svojih predavanja bavili temom bola kroz različite aspekte, ali i biološkom terapijom, terapijom kortikosteroidima i uticajem pušenja na biološku terapiju.

Sastanak udruženja bolesnika je takođe počeo predavanjima o bolu, gde su se mogla čuti slična predavanja kao i tokom predavanja reumatologa. Kao oboljenje sa vrlo izraženim simptomima boli je istaknuta sklerodermija, kod koje može doći do stvaranja arnica na koži kroz koje soli kalcijuma izbijaju na površinu, pri čemu je smanjena mogućnost zarastanja rana, što izaziva infekcije i praćeno je jakom boli.

U drugom delu je dat akcenat na mogućnosti koje ima pacijent na raspolaganju kako bi smanjio jačinu i uticaj bola na kvalitet života. Istknuta je važnost dobre komunikacije i međusobnog poštovanja između lekara i pacijenta. Volja da se čovek bori i razmišlja pozitivno je ključan faktor za uspešnost lečenja. Još jedna od stvari koje mogu da umanje bol je vežbanje tai čia jer na ovaj način održavamo jake mišiće, smanjuje se opterećenje na zglobove i povećava stabilnost u kretanju obolelog. Tokom programa je predstavljena i studija Učinkovitost usmenog saveta o prestanku pušenja.  Ova studija je pokazala da 10% pušača, koji su edukovani o štetnom uticaju pušenja na težinu RA, kao i na smanjenu uspešnost terapije, je u toku sledećih 12 meseci prestalo da puši.

I ove godine je održan Reumatlon, treći po redu. Reumatlon podrazumeva trku na jedan i pet kilometara, koju trče, reumatolozi, fizijatri, medicinske sestre, zdravstveni profesionalci i pacijenti. Oni koji ne mogu da trče imaju mogućnost da prošetaju stazom. Cilj trke ja da se skrene pažnja na probleme koji imaju oboleli od reumatskih bolesti i na važnost fizičke aktivnosti kod obolelih od reumatskih bolesti. Po prvi put su trku trčala deca koja su obolela od juvenilnog reumatoidnog artritisa.

Hvala udruženju Remisija koje je pozvalo predstavnika ORS-a da bude gost na Kongresu. Hvala i donatorima, farmaceutskoj kompaniji Abbvie i Pfizer, koje su finansijski podržale prisustvovanje Kongresu i bez kojih ovo učešće ne bi bilo moguće.

Beograd, 24. oktobar 2016.

Marija Kosanović

Ceo izveštaj sa fotografijama preuzmite ovde

Povezane vesti