Uputstvo za davanje Metotreksata u Domovima zdravlja

Primena injekcija Metotrexata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (Domovima zdravlja):

Metotrexat je lek koji se nalazi na važećoj Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i to:

-metotreksat kao METOJECT u dve jačine, REMIANZA u pet jačina, METHOTREXATE u dve jačine leka, na B listi, bez posebnih ograničenja (u smislu indikacije i bez Napomene u propisivanju).

Imajući u vidu da se lek metotreksat nalazi na B Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama), utvrđeni su kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i kao takvi se mogu primenjivati i u toku ambulantnog lečenja u zdravstvenim ustanovama tj. njihova primena nije uslovljena bolničkim lečenjem ili primenom u bolničkim uslovima.

Pravo na lekove i medicinska sredstva definisano je Zakonom o zdravstvenom osiguranju, važećim Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 71-79), važećim Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017.godinu.

Pacijenti kojima je reumatolog zbog želudačnocrevne nepodnošljivosti tableta metotreksata u izveštaju predložio parenteralnu primenu metotreksata (intramuskularna ili potkožna primena) treba da se obrate izabranom lekaru opšte medicine u domu zdravlja ili izabranom pedijatru u domu zdravlja (ako se radi o deci) koji treba predložene injekcije metotreksata da napiše na nalog. Pacijent sa nalogom odlazi kod medicinske sestra koja radi u intervenciji i ona je dužna da odmah trebuje injekcije metotreksata za tog pacijenta kako je na nalogu napisano.

U slučaju nemogućnosti ostvarivanja ovog prava na nivou doma zdravlja, osigurano lice se može obratiti zaštitniku prava osiguranih lica, a prijave i žalbe u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, osigurana lica mogu dostaviti i Sektoru za kontrolu putem E-mail: prijave.osiguranika@rfzo.rs  Fax: 011/2053-885 ili SMS poruke na broj telefona: 064/852-2653.

 

Prim.dr Mirjana Lapčević

Predsednica Republičke stručne komisije za primarnu zdravstvenu zaštitu

 

Originalni dokument o primeni metotrexata mozete pogledati ovde.

Povezane vesti