Anketa za osobe obolele od reumatoidnog artritisa

U sklopu međunarodne mreže organizacija pacijenata sa RA, Udruženje obolelih od reumatskih bolesti RS Vas poziva da učestvujete u globalnoj anketi pacijenata sa RA kako bi se ispitali dijagnoza, lečenje i nega koju oni dobijaju u pogledu svog RA. Cilj ove ankete je da se razume, na osnovu iskustva i perspektive pacijenta, kako se aktuelni „modeli lečenja” u pogledu reumatoidnog artritisa razlikuju među zemljama. Vaše iskustvo i perspektiva su bitni S obzirom da živite sa RA, od vitalnog je značaja da podelite svoje iskustvo o lečenju koju dobijate. Uz Vašu pomoć možemo da ispunimo ciljeve studije i da razvijemo obrazovne i informativne programe kako bismo poboljšali razumevanje pacijenata o modelima lečenja za RA, i omogućili najbolje moguće terapijske ishode u Srbiji. Kako možete da učestvujete   Ako pristanete da učestvujete, od Vas će se zatražiti da odgovorite na pitanja iz anketnog upitnika, za čije bi popunjavanje trebalo da bude potrebno otprilike 15 minuta. Svi podaci prikupljeni tokom ankete biće iskombinovani tako da zaštite Vašu privatnost i anonimnost. Da biste stekli pravo na učešće u ovoj anketi, neophodno je da:
  • Imate 18 godina ili više
  • Dobijate zdravstvenu negu u Srbiji
Hvala što ste razmotrili našu molbu za učešće u ovoj anketi. Vaše učešće će pomoći Vama i drugim osobama u Srbiji koji žive sa RA da saznaju više o zdravstvenoj nezi koju bi trebalo da dobijaju. Kliknite ovde kako biste popunili anketu http://ramodelsofcare.com/  
Povezane vesti