Prirodno lekovito blato - Peloid

PELOIDOTERAPIJA-VELIKI POPUST ZA ČLANOVE UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI

 

R. BR. NAZIV USLUGE CENA POPUST UŠTEDA CENA SA POPUSTOM

1.1
PELOIDNO PAKOVANJE NA OBOLELE ZGLOBOVE 15 PROCEDURA PREPORUČUJE SE KOD REUMATOIDNOG I PSORIJAZNOG ARTRITISA

21.000,00 rsd


53%

11.100,00 rsd


9.900,00 rsd

1.2
PELOIDNO PAKOVANJE NA OBOLELE ZGLOBE ILI NA 2 LEĐA 10 PROCEDURA PREPORUČUJE SE KOD OSTEOARTRITISA, SPONDYLOARTRITISA,ARTROZA I SPONDILOZA
16.000,00 rsd53%8.500,00 rsd7.500,00 rsd

 

Najuža specijalnost Ordinacije je primena PRIRODNOG LEKOVITOG BLATA (PELOIDA) u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji kao i u podsticanju oporavka, lečenju celulita i negovanju kože. Ordinaciju je osmislio i u njoj ordinira poznati stručnjak iz ove oblasti, prof dr Milisav Čutović, subspecijalista balneoklimatolog a peloidoterapiju pod njegovim nadzorom sprovode iskusni terapeuti.

 

Ordinacija radi svakim radnim danom od 09 do 20 h i subotom od 09 do 14 h. Pregledi se mogu zakazivati telefonski, elektronski i neposrednim dolaskom u ordinaciju. Za svakog korisnika su obavezni: Prvi lekarski pregled, koji obavlja prof. Čutović, u zakazanom terminu, pre otpočinjanja terapije i Kontrolni lekarski pregled, koji obavlja isti lekar po završenom terapijskom tretmanu. Bez lekarskog pregleda u našoj ordinaciji se ne mogu sprovoditi nikakve terapijske procedure.Ordinacija je maksimalno posvećena brzom oporavku korisnika u skladu sa njihovim kliničkim stanjem, raspoloživim vremenom i drugim individualnim specifičnostima. Terapija prirodnim lekovitim blatom - peloidoterapija je zasnovana na precizno postavljenoj dijagnozi, kliničkim smetnjama i specifičnim potrebama pojedinca. Prirodno lekovito blato ima dugu tradiciju primene u pojedinim našim i stranim banjama ali se u urbanim uslovima primenjuje jedino u našoj ordinaciji, u svemu prema principima balneoterapijske prakse.

 

Primenjuje se jedna aplikacija dnevno. Trajanje aplikacije je 20 min. + 20 min. mirovanja u istom ambijentu. Potrebno je od 10 od 15 aplikacija u kontinuitetu da bi se ostvario očekivani efekat. Aplikacije se nastavljaju i posle prestanka bola. Peloidoterapija se može kombinovati sa farmako terapijom, biološkom terapijom, drugim fizikalno medicinskim procedurama i kineziterapijom. U tom slučaju je bitno da peloidoterapija bude poslednja terapijska procedura toga dana.

 

PRIRODNA LEKOVITA BLATA (PELOIDI)

 

„Pod opštim imenom peloidi označavaju se prirodni produkti koji se sastoje od smeše mineralne vode (podrazumeva se i morska voda i voda slanih jezera) sa organskim i anorganskim materijama, nastalim kao rezultat geoloških i bioloških procesa koji su se odvijali u isto vreme i mogu biti korišćeni u terapijske svrhe u obliku obloga ili kupki”(opšteprihvaćena definicija Internacionalnog društva za hidrogeologiju).Peloidi se međusobno razlikuju po organoleptičkim osobinama (boja, miris, ukus), fizičkim karakteristikama (konzistencija, granulometrijski sastav, apsorpcioni potencijal, hidroskopne karakteristike, termička svojstva itd.) i hemijskom sastavu(razne vrste hemijskih elemenata i jedinjenja). Bez obzira na međusobne razlike bitno je da se u terapijske svrhe koriste onakvi kakvi se u prirodi nalaze.

 

 

 

Prirodno lekovito blato pripremljeno za primenu u našoj ordinaciji

 

DELOVANJE PELOIDA NA ORGANIZAM

 

Biološka dejstva peloida se ispoljavaju se kao: opšta i specifična. Opšta dejstva peloida su uglavnom uslovljena njihovim fizičkim svojstvima, posebno termičkim i donekle mehaničkim. Peloidi imaju veliki toplotni kapacitet, malu toplotnu provodljivost i malu konvekcionu sposobnost. Primenjuju se u vlažnom i nabubrelom stanju što utiče na blag, relativno spor i ravnomeran prelaz toplote iz peloida u tkivo organizma. Specifična dejstva peloida se manifestuju određenim promenama u organizmu koje prozvode hemiski aktivne materije prisutne u njima. Krajnji biološki efekat peloidoterapije predstavlja posledicu zbirnog delovanja toplotnih, mehaničkih i hemijskih uticaja peloida. Intenzitet i vrsta biološkog efekta zavise od kvaliteta samog peloida , načina njegove primene i iskustva lekara, balneologa. Lekovita i blagotvorna svojstva prirodnog lekovitog blata su naučno dokazana i potvrđena u dugogodišnjoj kliničkoj praksi. Peloidoterapija Izaziva izraženu i dugotrajnu vazodilataciju (širenje krvnih sudova), koja dovodi do povećanja cirkulacije krvi i limfe na opštem i lokalnom nivou, Podstiče resorpciju patoloških produkata nagomilanih u tkivima i smanjuje otoke (edeme), Proizvodi snažan analgetički efekat (smanjenje bolova) prvenstveno kod oboljenja i povreda mišićno skeletnog sistema ali i kod fizičkog zamora, izaziva Izražen spazmolitički efekat (opuštanje mišića prenapregnutih usled bolesti, povreda ili fizičkog zamora), Poboljšava mišićnu snagu(trofiku), ubrzava regenerativne procese (obnavljanje oštećenih tkiva ), Čisti i obnavlja sve slojeve kože i podstiče njene ekskretorno- adsorptivne funkcije ( regulacija znojenja, potsticanje izlučivanja štetnih i povećanje unosa korisnih materija kroz kožu)

 

INDIKACIJE ZA PELOIDOTERAPIJU

 

Zbog navedenih delovanja peloidoterapija je indikovana i preporučuje se u: Lečenju degenerativnih i zapaljenskih reumatskih bolesti, lečenju bolnih stanja Mišićno skeletnog sistema različitog porekla, lečenju Cervikalnog i lumbalnog sindroma,lečenju Diskopatije, lečenju i rehabilitaciji Sportskih povreda, drugih postraumatskih i postoperativnih stanja, rehabilitaciji posle preležanog Moždanog udara, pareze i paralize perifernih nerava i nekih Neurodegenerativnih oboljenja, prevenciji i lečenju Osteoporoze, prevenciji i lečenju poremećaja periferne cirkulacije, prevenciji i lečenju Celulita i Akni, negovanju kože, lečenju Psorijaze i nekih drugih dermatoza, oporavku posle fizičkog Zamora.

 

Kod obolelih od reumatoidnog artritisa, potvrđeno je specifično delovanje sumporovitih peloida, koje se odnosi na inhibiciju delovanja enzima hijalurinidaze, usled čega dolazi do povećanja sadržaja hijaluronske kiseline u zglobnoj čauri i hondroitin sumporne kiseline u zglobnoj hrskavici. Ovo delovanje se smatra imunomodulišućim i predstavlja bazičnu terapiju ove bolesti.

 

KONTRAINDIKACIJE I OGRANIČENJA U PRIMENI PELOIDOTERAPIJE

 

Peloidoterapija generalno ne proizvodi štetna dejstva niti je u koliziji sa bilo kakvim drugim načinima lečanja, pa su kontraindikacije veoma retke. Ne preporučuje se u sledećim bolestima i stanjima: Akutne infektivne bolesti, Akutni zapaljenski procesi u organizmu, Hronični zapaljenski procesi u fazi egzacerbacije(akutizacije), Teška srčana insuficijencija, Hipertenzivna kriza, Akutni infarkt miokarda, nestabilna angina pectoris, maligni poremećaji srčanog ritma, Varikoziteti, flebitisi i tromboflebitisi, Krvavljenja i sklonost ka krvavljenju, Teški oblici anemija, Hipertireoza i zapaljenske bolesti štitaste žlezde(troiditisi), Izraženi poremećaji percepcije toplote bilo kog porekla, Svi oblici tuberkuloze, Maligne bolesti u evoluciji i fazi lečenja hemioterapijom i radioterapijom.

 

NAČINI PRIMENE PELOIDA

 

U balneološkoj praksi najčešće se sreću sledeći načini aplikacije : Blatna pakovanja, blatni namazi, Blatne kupke i helio-peloido terapija. Veoma je važno peloid aplikovati direktno na kožu korisnika i to prvilo važi za sve načine njegove primene.

 

U našoj ordinaciji primenjuju se blatna pakovanja i blatni namazi.

 

Blatna pakovanja predstavljaju najčešći način peloidoterapije i za njih se koristi peloid gušće konzistencije, zagrejan na temperaturu od 42- 47°C. Primenjuju se tako što terapeut na oboleli deo tela (najčešće zglobovi ekstremiteta i/ili kičmeni stub) nanosi direktno na kožu sloj peloida debljine 1-2 cm. Nakon nanošenja peloidnu masu izoluje polivinilskom folijom a nju prekriva tekstilnom pokrivkom. Trajanje ovih procedura je 20 min., a potrebno je najmanje 5–10 pakovanja u kontinuitetu. Posle isteka vremena predviđenog za trajanje aplikacije terapeut rukama skida peloidnu masu i vodom čisti kožu dela tela na koji je pakovanje aplikovano. Nakon toga ponovo pokriva tekstilnom pokrivkom deo tela na kome se nalazilo pakovanje a korisnik ostaje u istom prostoru još najmanje onoliko vremena koliko je procedura trajala (20 min.). Posle primene blatnih pakovanja ne treba se tuširati i korisniku se savetuje tzv. poštedni period u trajanju od 2 do 4 sata. Pošteda ne podrazumeva apsolutno mirovanje niti obavezno ležanje , već izbegavanje bilo kakvih vežbi, drugih terapeurskih procedura, kupanja i intenzivnijih fizičkih aktivnosti. U slučaju primene kombinovane fizikalne, kinezi i peloido-terapije, preporučuje se da peloidna pakovanja budu poslednja terapeutska procedura toga dana.Primenjuju se uglavnom u cilju lečenja, a znatno ređe u relaksacione ili kozmetičke svrhe.

 

Blatni namazi sprovode se primenom emulzije čija je gustina pogodna za formiranje namaza peloida na kožu u tankom sloju, debljine od 1 do 2 mm. Premazuje se ili celo telo ili određeni deo tela, zagrejanim ili ne zagrejanim peloidom, u zavisnosti od indikacija.Trajanje jedne procedure je od 20 do 30 min.Posle procedure potrebno je skinuti namaz tuširanjem pod vodom indiferentne temperature (34°C) i nakon toga se odmoriti u trajanju od 2 do 4 sata. Ova procedura se koristi u terapijske svrhe prvenstveno u tretiranju oboljenja kože, prevenciji i lečenju celulitisa, ali je jako korisna i kod zdravih i mlađih osoba radi popravljanja kvaliteta i nege kože, opšteg oporavka, opuštanja mišića i oslobađanja od produkata oksidativnog stresa.

 

Klinička praksa pokazuje da je način primene veoma važan i da ga treba prilagoditi vrsti oboljenja i reakciji pacijenta. Najčešće je dovoljno 10 procedura u nizu a pozitivni klinički efekti se zapažaju već posle 3 do 4 uzastopne procedure. Posle 21 procedure treba napraviti pauzu. Posle primene peloidoterapije potrebno je da korisnici odleže u istom ambijentu najmanje onoliko vremena koliko je trajala procedura. Savetuje se korisnicima da po primeni procedure idu kući i vreme provode u mirovanju.

 

 

 

 

 

 

Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 

Svetozara Markovića 45, Beograd

 

Tel. +381 11 401 0536, +381 60 354 9 372

 

Email: milisavcutovic@gmail.com

 

Povezane vesti