Izveštaj sa sastanka Podružnice Niš - 08.11.2019

U petak, 08.11.2019, Udruženje obolelih od reumatskih bolesti RS(ORS) podružnica Niš, održalo je sastanak u Institutu Niška Banja u Radonu na II spratu u Plenum sali. Sasatanku je prisustvovalo: 16 članova udruženja, 8 budućih članova, doktorka-predavač i 2 medicinske sestre/tehničara, ukupno 27 prisutnih.

Uvodnu reč je imala predsednica podružnice Niš Danijela Janković.

Predavanje “Inflamatorne reumatske bolesti i infekcije” održala je dr Ivana Aleksić. Na vrlo lep i razumljiv način objasnila je kako da se oboleli zaštite od infekcija, a naročito oni koji su na biološkoj terapiji. Nakon toga, usledila je diskusija, gde su članovi postavljali pitanja koja su bila od opšte koristi i značaja.

Po završenom predavnju i diskusiji bilo je reči o godišnjem kongresu Udruženja reumatologa Srbije (UreS) i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije (ORS) sa međunarodnim učešćem održanog u Nišu 21-22.09.2019.god. Još jednom je rečeno koliko je bilo važno učešće velikog broja članova Niške podržnice i mogućnost da se stečena znanja prenesu na ostale članove. Nakon toga, bilo je reči o obeležavanju 12. Oktobra – Svetskog dana borbe protiv artritisa. Zatim je Ivica Dimitrijević prezentovao učešće na kongresu udruženja Lipa 19.10.2019.god. Članovi su obavešteni o početku rada pomoćnika obolelima od reumatskih bolesti (HELPER) Jelene Kostić. Objašnjeno je koliko je od velike važnosti to što imaju mogućnost da porazgovaraju sa helperom, da dobiju informacije i brošure na čitanje, kao i odgovore od strane lekara na postavljena pitanja. Nakon toga, članovi su otišli do kafića i tamo nastavili druženje.

Svi su bili zadovoljni predavanjem i organizacijom. Pokazalo se da su ovakva druženja veoma važna, jer uz saradnju lekara i medicinskog osoblja i obolelih osoba, postižu se vrhunski rezultati i napredak.

Zapisnik sačinila:

Sanja Petrović

Predsednica podružnice:

Danijela Janković

Povezane vesti