Obaveštenje

Poštovani članovi ORS-a,

Poštovani građani,

Svi pacijenti oboleli od autoimunih bolesti, kao što su reumatoidni artritis (RA), ankilozirajući spondilitis (AS), psorijazni artritis (PsA), juvenilni idiopatski (JIAR), juvenilni idiopatski spondiloartritis (JISA), sistemskog eritemskog lupusa, sistemske skleroze, vaskulitisa treba da budu u izolaciji ii to je regulisano pravno o čemu se detaljno možete informisati na:

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/detaljno-objasnjenje-prava-i-obaveza-radnika-i-poslodavaca-u-toku-vanrednog-stanja

U samoizolaciji odsustvo sa posla pravdamo bolovanjem.

Za majke sa decom do 12.godina nema zakonskog akta, ali ako su one obolele od gore navedenih bolesti i za njih važi pravilo o samoizolaciji.

Molim vas da poštujete mere države Srbije o prevenciji od corona virusom jer smo mi posebno rizična grupa da obolimo!!!

Prema Zakonu o pravima pacijenata RS dužni smo da brinemo o svom zdravlju, zdravlju svoje porodice, zdravlju ljudi iz lokalnog i radnog okruženja, zdravlju zdravstvenih radnika.

LIČNA ODGOVORNOST JE U SVEMU NAJVAŽNIJA!

Svako od nas, pacijent, doktori, medicinske sestre/tehničari, političari  treba da preuzme odgovornost za učinjeno/neučinjeno:

„Spas sveta zavisi samo od individue čiji je ona svet. Svaka individua mora tako da postupa kao da čitava budućnost sveta i samog čovečanstva zavisi samo od nje. Sve drugo je izbegavanje odgovornosti i dehumanizirajuća sila, jer sve drugo ojačava pojedinca u njegovoj predstavi da je samo pojava u nekoj drami koju je napisala anonimna moć.“

    • Joseph Weizenbaum – 1975

Ovo je citat koji je u svom radu izneo akademik prof.Vladeta Jerotić V. Etika u medicini. Opšta medicina 2007;13 (1-2):45-8.

 

Prim.dr Mirjana Lapčević – predsednica ORS-a

Povezane vesti