Šta treba da znate o lečenju hroničnih artritisa

U najčešće hronične artritise (HAR) ubrajamo: reumatoidni artritis (RA), ankilozirajući spondilitis (AS), psorijazni artritis (PsA).

 

    1. Nefarmakološko lečenje

Ni jedan lek, ni jedan lekar, ne može uspešno lečiti obolelog od hroničnih artritisa (HAR) u koliko on sam ne učestvuje aktivno u svom lečenju poštujući preporuke lekara baš onako kako mu je on savetovao, ne menjajući samoinicijativno terapiju bez dogovora sa reumatologom ili Izabranim lekarom opšte medicine ili pedijatrom.

Najvažnija je promena životnog stila koja podrazumeva:

    • Ne pušenje cigareta

    • Izbegavanje stresa, ako je potrebno lečenje kod psihijatra jer 80% obolelih HAR ima anksioznost (napetost i nervozu) i depresiju (loše raspoloženje).

    • Izbegavanje infekcija (virusne, bakterijske, parazitarne)

    • Pravilna ishrana: dosta riba severnih mora, od ribljih prerađevina najkorisnija je sardina, maslinovo ulje, zeleno povrće, zeleno voće, šumsko voće, orašasto voće (badem, lešnik, orah), pečurke, plavi paradaiz, začini cimet, kurkuma, zeleni čaj.

    • Izbegavati: crvena mesa, crveno prebojeno voće i povrće, izbegavati slatko (pojačava bolove)

    • Zaspati do 22h  (da bi dozvolili hormonu Melatoninu da „resetuje“ imuni sistem. Spavati min 6h, optimalno 8h. Preko dana spavati 1j ili više puta po 15min.

    • Svakodnevno, a najmanje svaki drugi dan, vežbanje kako bi sačuvali funkciju zglobova i poboljšali opšte zdravlje.

 

 

    2. Farmakološko lečenje

 

U lečenju reumatoidnog artritisa (RA) koriste se hemijski lekovi koji zaustavljaju tok bolesti (LMTB). Ovim lekovima kod 75% obolelih postiže se remisija bolesti (bez tegoba ili sa minimalnim tegobama, zaustavljanje oštećenja zglobova i razvoj invalidnosti). To su bezbedni lekovi sa minimalnim neželjenim dejstvima, efikasni, jeftini, komforni i pogodni za dugotrajnu primenu. Najčešće primenjivani su Metotreksat, Sulfosazin, Arava, Delagil, Imuran. Da bi počeli da deluju LMTB prođe od mesec do tri meseca, a da bi zaustavili tok HAR potrebno je da prođe od tri do šest meseci.

Zlatni standard iz grupe LMTB predstavlja Metotrexat (MTX). On se u HAR uzima u obliku tableta u malim dozama koje su bezbedne od 10 do 25mg jednom nedeljno. Posle 24h od uzetog MTX pije se jedna tableta folne kiseline.

 

Lečenje reumatoidnog artritisa (RA)

 

PRE UVOĐENJA MTX u terapiju neophodno je bolesnika upoznati sa:

-Načinom pravilne primene MTX i značaja redovne terapije

-Mogućim neželjenim efektima lečenja

-Neophodnosti redovne kliničke i laboratorijske  kontrole

 

Neophodne analize pre početka terapije

    • KKS

    • Biohemijske testove funkcije jetre ( AST, ALT, bilirubin, albumini) i bubrega (urea, kreatinin, K, Na) , nalaz urina

    • Rtg pluća (ne stariji od šest meseci) 

    • Spirometrija sa difuzijom gasova prema proceni lekara

    • Testovi na HBV i HCV  (ne radi se rutinski)

 

    • Praćenje bolesnika tokom terapije MTX:

    • KKS

    • Biohemijski testovi funkcije jetre i bubrega na svake 4 nedenje u prva tri meseca ili posle povećanja doze. 

    • Zatim na 8- 12 nedelja u 3- 6 meseci stabilne terapije, 

    • a potom na svakih 12 nedelja

 

Kako se dozira MTX:

    • Prema EULAR preporukama započinje se sa 10-15mg, , a potom se doza po potrebi povećava do 25mg, uvek u istom danu u nedelji.

    • Doza se povećava za 5mg nedeljno do pune doze koja se postiže 2-3 nedelje od početka primene MTX.

    • Maksimalna doza koja se primenjuje je 25mg nedeljno.

    • Kad se postoigne optimalni klinički odgovor (remisija), MTX treba smanjiti na najnižu efektivnu dozu.

    • Obavezno 24h nakon primene MTX daje se folna kiselina (Folnak 5mg) koja smanjuje rizik od neželjenih dejstava metotreksata.

Način primene MTX:

U obliku tableta( 2,5- 5 -10 – 20mg)

    • Metotreksat se uzima obično u jednoj dozi, po nekim mišljenjima najbolje uveče pre spavanja. Ako se uzima doza koja je preko 15mg onda ukupnu dozu treba podeliti na dva dela koja treba uzeti ujutru i uveče, jer se kod nekih pacijenata ne može usvojiti više od 15mg metotreksata. 

    • Tablete se čuvaju na temperaturi ne višoj od 25°C. 

    • Prilikom kontakta sa lekom obavezno je pranje ruku. Ambalažu od leka ne bacati u komunalni otpad !!!

U obliku rastvora za injekcije:

    • Intramuskularno (i.m.) u vidu injekcije

    • Potkožno ( s.c.) u vidu Metoject-a (Registrovan je i lek Remianza, ali se retko nalazi) i PEN-a (10,15,20,25mg) 

    • Na ovaj način najbolje se resorbuje i ne dovodi do pojave gastrointestinalnih tegoba i ređe se javlja poremećaj enzima jetre

    • Parenteralna aplikacija (i.m. ili s.c.) je efikasnija u kontroli RA

 

Kada treba obustaviti primenu MTX:

    • Alergijske reakcije

    • Pojava neobjašnjenog krvarenja (Hemoragijski sindrom)

    • Ranice u ustima (Mukozne ulceracije)

    • Pad belih krvnih zrnaca (  Leukociti< 3,5 . Neutrofili < 2,0. Eozinofili <0,5)

    • Pad krvnih pločica-trombocita (Tr <100)

    • Makrocitoza( MCV >105)

    • Veći porast kreatinina

    • Porast transaminaza 2-3 puta u odnosu na normalne vrednosti

    • Neobjašnjen pad albumina

    • Pojava suvog kašlja i dispnee (otežanog disanja)

 

POSTUPAK KOD PREDOZIRANJA ILI TOKSIČNE REAKCIJE NA MTX

ANTIDOT:

ca- ili na- folinat  i.v. u ekvivalentnoj dozi uzetog mtx

 

KONTRAINDIKACIJE ZA PRIMENU MTX

APSOLUTNE

    • Preosetljivost na MTX

    • Težak stepen disfunkcije koštane srži

    • Sindrom imunodeficijencije

    • Trudnoća

    • Dijareja

    • Imunizacija živim vakcinama

RELATIVNE

    • Oštećenja funkcije bubrega i jetre

    • Posebno obratiti pažnju na funkciju jetre ( kod gojaznih, korisnika alkohola i dijabetičara )

    • Aktivna infekcija ( MTX povećava rizik od infekcije- imunosupresiv)

    • Planirane hirurške intervencije

 

Neželjeni efekti:

Česti

    •  Gastrointestinalni poremećaji (mučnina, povraćanje, gubitak telesne težine, dijareja)

    • Blaža alopecija( gubitak kose, maljavosti)

Retki ali značajni

    • Hepatotoksičnost (oštećenje funkcije jetre)

    • Pulmonalna toksičnost (oštećenje funkcije pluća)

    • Vrtoglavice, zamor

 

Neželjeni događaji su najčešće blagi Kod gastrične nepodnošljivosti bolesnicima se savetuje parenteralna terapija MTX.

MTX i reprodukcija:

    • Trudnoću treba planirati 3-6 meseci posle prestanka lečenja MTX.

    • Žene obavezno moraju prekinuti lečenje MTX-om 3-6 meseci pre trudnoće i u periodu laktacije.

    • Muškarcima se svetuje da prekinu lečenje bar 3 meseca pre planiranja proširenja porodice (MTX deluje na smanjenje broja spermatozoida i na njihovu pokretljivost ).

 

MTX kod dece:

    • Deca ispod 16. godina

    • Početna doza je 10-15mg/m2 telesne površine nedeljno. Uslučaju nedovoljne efikasnosti doza se može povećati do 20mg/m2 telesne površine.

    • Kada se postigne remisija doza MTX se može se smanjiti na 10mg/m2 telesne površine

    • Može se javiti poremećaj ponašanja (razdraženost, isprekidan san, nekontrolisan plač).

    • Dužina lečenja MTX, najmanje 6 meseci a najduže 12 meseci po postizanju remisije kada se može obustaviti.

 

Još neka upozorenja:

    • Alkohol NE!

    • Pušenje cigareta NE!

    • Izlaganje suncu NE!

    • Solarijum NE!

    • Izbegavanje infektivnih osoba i boravak u zatvorenom prostoru sa velikim brojem ljudi u periodu gripa.

 

 

 Bespotrebno je i besmisleno putem bolničkih uputa pacijente slati na sekundarni ili tercijarni nivo zdravstvene zaštite da bi primali parenteralno MTX (S.C. ili I.M.) zato što to poskupljuje lečenje (bolničko lečenje, odsustvo sa posla, putni troškovi..) i dodatno maltretira bolesnike izazivajući njihovo nezadovoljstvo. Reumatolozi se bespotrebno troše da rade posao koji se može uraditi u DZ i na taj način su sprečeni da rade strogo subspecijalistički sa građanima obolelim od HAR, sistemskih bolesti vezivnog tkiva (Lupus, Sistemska skleroza, Vaskulitisi...)  Neblagovremeno lečenje LMTB povećava potrebu za biološkom terapijom (koja je višestruko skuplja i nosi svoje rizike!!!), a i uz biološku terapiju potrebno je davati MTX jer on smanjuje imunogenost i povećava efikasnost biološke terapije. 

U koliko oboleli od RA posle šest meseci terapijene uđe u kliničku remisiju , DAS 28  jednak ili manji od 2,6 (većine simptoma nema, fizičko funkcionisanje je dostiglo najviši nivo, napredovanje bolesti zaustavljeno) ili bar smanjenu aktivnost bolesti , DAS28 veći od 2,6, manji od 3,2 (simptomi su blagi, oštećenje zglobova sporo napreduje, a fizička aktivnost je znatno bolja) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle šest  meseci primene LMTB nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB uz MTX se uvodi još jedan LMTB minimum u trajanju do  tri meseca.  Da bi se pacijentu olakšalo u ovom periodu se mogu dati kortikosteroidi (Pronison) u najmanjoj aktivnoj dozi i najkraće moguće i nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) u antiinflamatornoj dozi npr. Ibuprofen od 1800 do 2400mg za 24h uz obaveznu zaštitu želudačno crevnog sistema od krvarenja preparatima protonske pumpe našte srca - pola sata pre lekova i hrane. Npr. Nexium, Gastroprazol, Nolpaza... ili mogu se dati strogo selektivni COX2 inhibitiri npr. Arkoksija 90 do 120mg jedna tableta uveče. U koliko pacijent podnosi, može se istovremeno davati tri LMTB, ali sve skupa može trajati najduže do 12 meseci.  Bitna je brzina dodavanja drugog i eventualno trećeg LMTB zato što je oštećenje zglobova najjače u prvih šest do 12  meseci  bolesti. Ako za to vreme bolest ni je zaustavljena (niti je došlo do remisije) pacijenta reumatolog predlaže za biološku terapiju.

Neblagovremeno uvođenje MTX u terapiju RA, male doze, neredovno korišćenje povećavaju potrebu za biološkom terapijom koja je efikasna, ali višestruko skuplja (samim tim i teže dostupna), manje komforna i nosi svoje rizike.

Biološki lekovi:

    • Biološki lekovi su lekovi nove generacije. To su humanizovani proteinski molekuli pa se lakše iskorišćavaju i postižu bolji efekat. Biološki lekovi stišavaju zapaljenje koje je u osnovi reumatskih bolesti.

    • Biološki lekovi koji su registrovani kod nas i nalaze se na pozitivnoj listi RFZZ za podkožno davanje (subcutano, s.c.):

  • etanercept( Enbrel), 
  • adalimumab (Humira), 
  • tocilizumab (Actemra), 
  • golimumab (Simponi), 
  • sekukinumab (Cosentyx)

Biološki lekovi za intravenozno (i.v.) davanje:

    •  tocilizumab (Actemra) 

    • infliksimab (Remicade),

    • Rituximab (MabThera )

Bioslični lekovi = Biosimilari:

    •  infliksimab (Inflectra i Remsima),

    •  Аdalimumab ( Amgevita)

Ovi lekovi se takođe prave genetskim inžinjeringom i oni su u velikoj meri slični biološkim lekovima, odnosno proteinskom sastavu originalne supstance po čijem su uzorku i nastali.

 

Novi hemijski lekovi za peroralnu primenu (u vidu tableta)

    • tofacitinib (Xeljanz) uz ili bez MTX kod nepodnošljivosti MTX, doziranje 2x1

    • baricitinib (Olumiant), pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori Janus kinase, uz ili bez MTX kod nepodnošljivosti MTX, doziranje 1x1

    • Svaki lek ima specifičan režim davanja  ( način kako ga dajemo) i  vremenski razmak.

 

Kada se primenjuje biološka terapija?

    • Biološki lekovi se primenjuju kod bolesnika koji nisu u potpunosti reagovali na LMTB (nije postignuta remisija  ili niska aktivnost bolesti):

    • Šest meseci su lečeni MTX

    • Još minimum tri meseca sa još jednim LMTB istovremeno sa MTX

    • Biološki lek se uvodi samo u kombnaciji sa MTX i još jednim hemijskim lekom

    • Actemra kao lek prve linije, Xeljanz i Olumiant se mogu  davati  kao monoterapija (kod nepodnošenja MTX ili postoje neželjeni efekti), kao i Mabthera koja je biološki lek druge linije.

 

Kako se priprema bolesnik za biološku terapiju ?

 

    • Reumatolog  procenjuje da li bolesnik ispunjava kriterijume i predlaže biološku terapiju

    • Upućuje obrađenog pacijenta na Konzilijum koji se održava u referentnom centru: 

    • Institutu za reumatologiju Beograd, Institut za majku i dete Novi Beograd

    • Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad (Jodna Banja), KC Vojvodine

    • Institut Niška Banja, KC Niš pedijatrijsko odeljenje 

    • KC Kragujevac

    • Konzilijum čine tri lekara subspecijalisti - reumatolozi iz ustanove. Oni daju predlog na osnovu postavljenih kriterijuma . 

    • Pre odlaska na Konzilijum bolesnik mora da ima urađen PPD testi (ili kvantiferonski test) i markere  na hepatitis C i B kao i Ro pluća. U slučaju da PPD bude pozitivan , sprovode se mere profilakse u toku 6 meseci. U prvom mesecu samo profilaksa a ostalih 5 meseci biološka terapija zajedno sa  profilaksom za TBC. 

    • PPD se ponavlja svake godine,  markere na hepatitis C i B ponavljati na 2 g.

    • Predlog konzilijuma se šalje u RFZO . 

    • Tamo predlog razmatra Komisija koju čini tim od pet reumatologa i predstavnica ORS-a (sastav komisije se može videti na sajtu RFZO). Konačnu  odluku da li  bolesnik ispunjava kriterijume i koji će se lek  dobiti donosi ova komisija.

    •  Komisija RFZO-a  se sastaje jednom mesečno. Odluke se dostavljaju u referentne centre i medicinske sestre/tehničari pozivaju bolesnika i dogovaraju hospitalizaciju i započinjanje primene biološke terapije. Prve doze obavezno idu u  bolničkim uslovima gde bolesnik ostaje na opservaciji bar dva  dana. Kasnije, nastavak terapije može da se nastavi preko dnevne bolnice.

    • Posle obuke za sc aplikaciju, pacijenti sami sebi aplikuju biološki lek u kućnim uslovima. 

    • Svakih 6 meseci se radi evaluacija i procena stanja bolesnika (konzilijarni pregled i upućivanje na Komisiju za biološku terapiju u RFZO). Postupak se ponavlja.

    • Sada je Komisija za odobravanje upotrebe lekova etanercept, infliximab, rituximab, adalimumab, tocilizumab, golimumab, sekukinumab, tofacitinib i baricitinib RFZO usvojila da se kod stabilnih remisija koje traju duže od jedne godine evaluacija radi na 12 meseci.

 

Lečenje ankilozirajućeg spondilitisa (AS): 

 

1. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi – NSAIL (kao što su Naproksen, Brufen, Movalis, Aflamil, Arcoxia, Diklofenak …) zahvaljujući svojim antiinflamatornim (smanjenje upale), analgetskim (smanjenje bola) i antipiretičkim (smanjenje temperature) delovanjima veoma su efikasni u uklanjanju tegoba kod 70% obolelih. NSAIL samo ublažavaju simptome bolesti ali nemaju uticaj na razvoj bolesti tj. ne mogu sprečiti anatomske (radiološke) promene i stoga neće uticati na krajnji ishod oboljenja. Zbog mogućnosti razvoja neželjenih događaja od strane želuca i dvanaestopalačnog creva (gastritis, ulceracije ili krvarenja iz želudačno-

crevnog trakata), kardiovaskularnog sistema i bubrega preporučuje se oprez u primeni i doziranju ovih lekova. Potrebno je uzimati inhibitore protonske pumpe (Ne bi trebalo davati PPI svima. Sada se mnogo piše o njihovim neželjenim efektima i postoje preporuke koje definišu kome treba dati ii o tome treba razgovarati sa reumatologom).  Obzirom da je lečenje dugotrajno, u dogovoru sa lekarom bolesnici treba da uzimaju najmanju pojedinačnu i dnevnu dozu koja će im omogućiti postizanje zadovoljavajućeg efekta. NIKADA ne treba koristiti više od jednog NSAIL istovremeno.

2. Za ublažavanje blagih i umerenih bolova može se koristiti analgetici - Paracetamol i ako je potrebno može se kombinovati sa NSAIL, ali ne više od 3gr za 24h (1-2 tab od 500mg na 6h maximalno za 24h).

3. Glikokortikoidi – zahvaljujući snažnom aniiflamatornom i imunosupresivnom (smanjuju imunski odgovor) delovanju, ovi lekovi omogućavaju brzo povlačenje znakova i simptoma upale. Mogu se koristiti i lokalno u vidu „blokada“ koje se daju direktno u predeo bolnih zglobova, bolnih enteza, upaljenih burzi, ili u vidu tableta ako postoji veći broj upaljenih zglobova istovremeno, u što kraćem vremenskom periodu.

4. Lekove koji menjaju tok bolesti (LMTB) uvodi lekar ako vašom kliničkom slikom dominira upala zglobova. Najčešće se koriste tablete Salazopirina u dozi od 2-3 grama

dnevno. Njegovo delovnje započinje nakon 6-8 nedelja od uvođenja. On smanjuje pojačanu aktivnost vašeg imunološkog sistema i smiruje upalu ( inflamaciju).

5. Biološki lekovi predstavljaju novi pristup u lečenju AS.

Biološka terapija se može uvesti ako niste imali dobar terapijski odgovor na svu ranije primenjenu terapiju, tj. ako uprkos prethodnom lečenju perzistira visoka aktivnost bolesti. 

    a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva NSAIL, u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili

    b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva NSAIL, u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci). 

Ako ste kandidat za biološku  terapije pre njenog uvođenja uradiće vam se testovi

na tuberkulozu, hepatatis B, hepatitis C i HIV jer predstavljaju kontraindikaciju za uvođenje biološke teapije. 

U AS se koriste biološki lekovi čiji se mehanizam dejstva

zasniva na blokiranju faktora nekroze tumora alfa – jedna vrsta citokina

koja je odgovorna za nastanak i održavanje upale. Anti TNFα lekovi se uglavnom daju parenteralno (kao potkožne inekcije), a od strane medicinskog osoblja bićete obučeni da ih i sami sebi dajete.

U anti TNF α lekove spadaju:

1. Etanercept – Enbrel koji se daje jednom nedeljno u vidu potkožnih injekcija u dozi od 50mg.

2. Adalimumab – Humira daje se kao potkožna injekcija na dve nedelje u dozi od 40mg.

3. Golimumab – Simponi daje se kao potkožna injekcija jednom mesečno.

4. Infliksimab – Remicade –Primenjuje se intravenski isključivo u bolničkim uslovima u dozi od 5mg/kg telesne težine, i to po sledećoj šemi: 0,2,6 nedelje da bi se potom u istoj dozi primenjivao na 8 nedelja.

5. Bioslični lekovi = Biosimilari:

    •  infliksimab (Inflektra i Remsima),

    •  Аdalimumab ( Amgevita)

 

Koriste se i biološki lekovi sa drugim mehanizmom dejstva, kao što su: 

6. blokatori IL 17A (Secukinumab- Cosentyx),

7. blokatori IL 17/IL 23 (Ustekinumab- Stelara).

 

Lečenje psorijaznog artritisa (PsA)

    1. Analgetici (lekovi koji otklanjaju bol)

    2. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) protiv bola i naročito protiv upale

    3. Hemijski lekovi koji menjaju tok bolesti (LMTB)

    4. Metotreksat (MTX)

    5. Sulfasalazin („Salazopyrin“)

    6. Ciklosporin 

    7. Lefluno mid („Arava“) . br.265162-0310003472-31.

    8. Kortikosteroidi (ili steroidi)

    9. Biološki lekovi 

    10. infliksimab („Remicade“) i.v., 

    11. etanercept („Enbrel“) s.c.,

    • adalimumab („Humira“) s.c.

    • Secukinumab (Cosentyx) s.c.,

    • tofacitinib (Xeljanz) uz ili bez MTX kod nepodnošljivosti MTX, 

    • baricitinib (Olumiant), pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori Janus kinase, uz ili bez MTX kod nepodnošljivosti MTX, 1x1

* Xeljanz i OLumiant nisu registrovani za PsA iako deluju.

    12. Bioslični lekovi = Biosimilari:

    • infliksimab (Inflektra i Remsima),

    • Аdalimumab ( Amgevita)

 

 

Transport i čuvanje biološke terapije:

    • Kada bolesnik dobije odluku o biološkoj terapiji, poziva se da preuzme terapiju za mesec dana  ( lekove koji se daju s.c. ) . 

    • Lekovi se čuvaju na temperaturi od 3-8 *C . Neophodno je poštovati  HLADAN  LANAC , tj. lek se mora transportovati u termo torbi sa ledom ( pingvini ). U kućnim uslovima čuvaju se u frižideru. Pre primene neophodno je da lek stoji bar pola sata na sobnoj temperatutri ( prirodno zagrevanje) . 

    • Većina penova mora isto da se čuva u frižideru. Lekovi  nove  generacije – PEN – mogu da stoje na temperaturi do  25, ali precizne informacije o tome treba tražiti od reumatologa.

    • Kada se lek jednom zagreje, ne sme se ponovo vraćati u hladan lanac. 

 

Odlaganje medicinskog otpada

 

    • Posle primene leka, naš savet bolesnicima je da iskorišćene ampule sačuvaju i da ih donesu u referentnu zdravstvenu ustanovu u kojoj primaju biološku terapiju ili u najbližu apoteku ili neku zdravstvenu ustanovu radi adekvatnog zbrinjavanja medicinskog otpada. 

 

ZNAČAJ SARADNJE

 

    • Iz svega gore navedenog možemo zaključiti da je vrlo bitno da bolesnici razviju svest o značaju saradnje na relaciji izabrani lekar opšte medicine –specijalista (reumatolog) – med.sestra /tehničar- bolesnik-porodica.

    • Jedino tako ZAJEDNO MOŽEMO POBEDITI  !!!

 

HELPER (pomoćnik pacijentu) je aktivista ORS-a, nalazi se u referentnim cetrima: 

 

    • Institut za reumatologiju Beograd

    • Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad (Jodna Banja) i KCV

    • Klinički centar Kragujevac

    • Institut Niška Banja

 

Zadatak HELPERA (pomoćnika pacijentu):

    • Da pomogne pacijentima koji su prvi put dobili terapiju biološkim lekom,

    •  Da pomogne pacijentima koji su na terapiji biološkim lekovima, pružanjem informacija i savetovanjem, koji su u skladu sa ovlašćenjima pomoćnika pacijenata,

    • Da podstakne pacijente da redovno i pravilno primenjuju svu propisanu terapiju,

    • Da podseti pacijente da dođu sa traženom dokumentacijom na zakazani pregled,

    • Da blagovremeno otkažu zakazani pregled u slučaju sprečenosti pacijenta da dođe,

    •  Da zabeleži nedoumice i pitanja, koja pacijenti imaju vezano za biološku terapiju i potraže odgovore na njih

    • Da se olakša komunikacija između pacijenata i zdravstvenog osoblja,

    • Pomoć pri zakazivanju, pogoršanju osnovne bolesti ili pridruženih bolesti

    • Povećanje efikasnosti lečenja RA i drugih zapaljenskih artritisa promenom stila života 

 

 

Kontakti HELPER-a  po referentnim centrima za biološku terapiju:

 

    • Institut za reumatologiju Beograd

Biljana Nenadović, 0603344692

 

    • Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad i KCV

Ljiljana Jasnić,  Stupar, ljjasnic@ors.rs, 0603344672 

 

    • Klinički centar Kragujevac

Gordana Matić, gmatic@ors.rs, 0603344628 

 

    • Institut Niška Banja

Danijela Janković, 0603366842

 

Dokument koji su sačinile Republička stručna komisija za reumatologiju i Republička stručna komisija za PZZ pri Ministarstvu zdravlja RS možete skinuti na sledecem linku: Metotrexat primena

 

 

Prim.dr Mirjana Lapcevic, Predsednica Udruzenja obolelih od reumatskih bolesti Srbije

V.M.S. Biljana Arsin, glavna sestra Dnevne bolnice za biološku terapiju na Institutu za reumatologiju Beograd

Recenzet assist.dr sci med. Ivica Jeremić NS, reumatolog Institutu za reumatologiju Beograd

Povezane vesti