Obaveštenje za pacijente obolele od hroničnih artritisa na biološkoj terapiji

Poštovani,

Danas u razgovoru sa direktorom Instituta za reumatologiju Beograd (IRBg) prof.dr Nemanjom Damjanovim saznala sam da od 01.07.2020.godine pacijenti mogu sa uputom za specijalistu reumatologa (bez termina) ako primaju biološku terapiju subkutano (samoinjektori) ili ako piju tablete  da dođu u IRBg lično ili može neko u ime njih sa uputom doći i prijaviti se na šalteru. Medicinske sestre/tehničari sa šaltera kontaktiraće reumatologa i kada on napiše izveštaj pacijent ili neko koga je on poslao može u ambulanti 13. preuzeti hladnim lancem biološku terapiju. Ako su pacijenti u predhodnih nekoliko meseci dostavili specijalistički uput za reumatologa on važi šest meseci od prvog obraćanja reumatologu za biološku terapiju.

Kada je u pitanju biološka terapija koja se aplikuje intravenski pacijent treba da dođe sa uputom za bolničko lečenje koji važi samo za taj (jedan) put.

Ukoliko dođe do bilo kakvih promena, odmah će mo vas o tome obavestiti.

Srdačan pozdrav i sve najbolje,

Prim.dr Mirjana Lapčević – predsednica ORS-a

Povezane vesti