Institut za reumatologiju postaje COVID bolnica od 13.11.2020

Svi zakazani pregledi (prvi pregledi i kontrole) se otkazuju do daljnjeg.
Potkožna biološka terapija će i dalje biti dostavljana na kućnu adresu tokom novembra, a verovatno i tokom decembra.  Sve planirane velike vizite i Konzilijumi za biološku terapiju se otkazuju, a pacijentima će se po automatizmu nastaviti dosadašnji biološki lek (produžiće se važenje postojećih odluka Republičke komisije za biološke lekove).
Intravenska biološka terapija i pulsna imunosupresivna terapija  nastaviće se u Institutu za reumatologiju u okviru službe dnevne bolnice.
Pacijenti sa hitnim stanjima koji imaju sistemske bolesti vezivnog tkiva treba da se javljaju u Kliniku za alergologiju i imunologiju Kliničkog centra Srbije. Pacijenti sa akutnim otocima zglobova se upućuju na pregled nadležnom ortopedu ili na Kliniku za reumatologiju Vojnomedicinske akademije.
Izuzetno, u Institutu za reumatologiju će biti mogući pregledi pacijenata sa prioritetnim uputom u periodu 8-14h radnim danima i to samo za AKUTNA STANJA koja nije moguće rešiti u drugim ustanovama.
U slučaju da je neophodna konsultacija reumatologa javiti se na broj 011/36-00-920. Molimo Vas da ovaj broj koristite samo za rešavanje medicinskih dilema-OVO NIJE BROJ ZA PREZAKAZIVANJE PREGLEDA.

Pomoćnik direktora za medicinske poslove
As. dr sci. Ivica Jeremić

Povezane vesti