Smernice Evropske lige za borbu protiv raumarizma (EULAR ) za vakcinaciju protiv SARS-CoV-2 kod pacijenata sa reumatskim bolestima

 

Smernice Evropske lige za borbu protiv raumarizma (EULAR ) za vakcinaciju protiv SARS-CoV-2 kod pacijenata sa reumatskim bolestima

Pandemija virusa COVID-19 ozbiljno je uticala na sve aspekte naših života u 2020. godini. Takođe, odrazila se i na pacijente sa reumatskim oboljenjima i muskuloskeletnim bolestima, a samim tim i na njihovo lečenje. Sa razvojem vakcina, nazire se svetlija budućnost. Pa ipak, mogućnost vakcinacije istovremeno otvara brojna pitanja, pre svega kod pacijenata obolelih od zapaljenskih reumatskih bolesti koji se leče medikamentima sa potencijalnim uticajem na imuni sistem ovih pacijenata. Kako bi pružilo odgovor na ova pitanja, udruženje EULAR je oformilo operativnu grupu u čijem sastavu su se našli njegovi članovi, pacijenti, zdravstveni radnici i reumatolozi sa bogatim iskustvom u ovoj oblasti koji su svojim odgovorima ukazali na najrelevantnije aspekte.

Ove informacije zasnovane su na znanju koje nam je trenutno na raspolaganju, imajući u vidu nedostupnost specifičnih podataka o dejstvu novih vakcina protiv COVID-a kod pacijenata sa reumatskim bolestima, kao i kod onih koji uzimaju lekove sa uticajem na imuni sistem. U mesecima koji dolaze očekujemo prikupljanje relevantnijih informacija. Dok čitate ovo, imajte na umu da će ovaj tekst morati da bude ažuriran kad nove informacije postanu dostupne.

Generalno gledano, u okviru nacionalnog plana vakcinacije koristi se nekoliko različitih tipova vakcina. Kad je reč o onima koje se trenutno razvijaju konkretno za COVID-19, u pitanju su mrtve vakcine koje vam ne mogu preneti ovu zaraznu bolest, kao ni infekciju, niti mogu izvršiti izmene na vašem DNK. Ove vakcine mogu se bezbedno primeniti kod pacijenata sa reumatskim bolestima, kao i kod onih koji primaju terapiju koja utiče na imuni sistem. Druge mrtve vakcine pokazale su se delotvornim kod imunosupresovanih pacijenata. Preciznije rečeno, ne postoji razlog za odustajanje od ovih vakcina kada je reč o pacijentima sa reumatskim bolestima i onih koji su izloženi terapiji medikamentima sa uticajem na imuni sistem.

Vakcine protiv SARS-CoV-2 koje ćemo spomenuti trenutno se nalaze u naprednijem stadijumu razvoja. To su vakcine bazirane na mRNA (poput onih koje proizvode Pfizer/BioNTech i Moderna), na adjuvantnim proteinima (kao kod proizvođača Novavax) i na nereplikabilnim vektorima (u slučaju vakcina Astra-Zeneca i Janssen).

Bilo bi poželjno da se vakcinacija obavi kada bolest stupi u mirnu fazu; takođe je poželjno, ako je izvodljivo, obaviti je pre planirane imunosupresije. Ali, naravno, to nije uvek moguće. Vakcinacija je najdelotvornija onda kada je nivo imunosupresije nizak; u svakom slučaju, rizik od pogoršanja bolesti je realan, te nije preporučljivo smanjivati dozu svojih lekova.

Razume se, u specifičnim slučajevima vaš lekar može napraviti drugačiji izbor, u zavisnosti od vašeg stanja i/ili lekova koje uzimate; ako ste u nedoumici, konsultujte se sa svojim reumatologom.

Nezavisno od vakcinacije protiv SARS-CoV-2, vakcinacija protiv pneumokoka i gripa visoko je preporučljiva kod pacijenata sa reumatskim bolestima i pacijenata koji se tretiraju medikamentima koji utiču na imuni sistem.

Najčešće postavljana pitanja od pacijenata sa reumatskim bolestima i pacijenata koji koriste lekove sa uticajem na imuni sistem:

P: Da li je potrebno da se vakcinišem?

O: Za svakoga bi bilo pametno da se vakciniše protiv COVID-19.

 

P: Da li je potrebno da obavim hitnu vakcinaciju?

O: U različitim zemljama važe drugačija pravila. Mnoge zemlje trenutno stavljaju na vrh liste prioriteta stariju životnu dob, kao i stanare i osoblje domova za stare.

 

P: Da li je neka od vakcina bolja za mene od ostalih?

O: Previše je rano donositi zaključak; prema dosadašnjim informacijama, vakcinisanje bilo kojom vakcinom bolje je rešenje od nevakcinisanja.

 

P: Zarazio/la sam se virusom COVID-19 i oporavio/la sam se. Treba li da se vakcinišem?

O: Trenutno nemamo podatke, ali smatra se da je vakcinacija nakon izlečenja od COVID-19 bezbedna, a potencijalno može pružiti i dodatnu zaštitu.

 

P: Mogu li da se vakcinišem ako uzimam antireumatske ili imunosupresivne lekove?

O: Da, možete. Jedini izuzetak mogao bi da bude Rituximab; u slučaju da uzimate ovaj

lek, molim vas posavetujte se sa svojim reumatologom.

 

P: Da li vakcine predstavljaju opasnost po moju terapiju?

O: Ne.

 

P: Sa kime treba da se konsultujem pre vakcinacije – sa svojim izabranim lekarom ili sa reumatologom?

O: Ako imate neka posebna pitanja, vaš reumatolog bi predstavljao najbolji izvor informacija.

 

P: Koji podaci su mi potrebni da bih doneo/la pravu odluku?

O: Znanje o toku vaše bolesti, terapiji i mogućim komorbiditetima.

 

P: Šta je sa nuspojavama?

O: Prilično je rano da bismo dali konačan odgovor, ali za sada možemo reći da su testirane vakcine u velikoj meri bezbedne, ako ih uporedimo sa onima koje se koriste za vakcinaciju protiv gripa.

 

P: Šta činiti u slučaju pogoršanja bolesti?

O: Obratite se svom reumatologu za savet.

 

P: Šta da radim ako dođe do zabrinjavajućih nuspojava?

O: To je malo verovatno, ali u tom slučaju se obratite svom reumatologu.

P: Da li će vakcina doprineti pokretanju moje bolesti?

O: Malo je verovatno, ali nemamo dovoljno iskustva da bismo to sa sigurnošću rekli.

 

P: Da li će biti potrebno da se vakcinišem svake godine, kao što je slučaj sa drugim vakcinacijama, npr. protiv gripa?

O: Vrlo verovatno da da.

 

P: Šta je sa dugoročnim efektima?

O: Prilično je rano za konačni odgovor, ali za sada možemo reći da su testirane vakcine u velikoj meri bezbedne.

 

P: Da li sam pod većim rizikom od dobijanja virusa COVID-19?

O: Ne, ne postoje pokazatelji da je rizik od dobijanja ove bolesti veći kod pacijenata sa reumatskim bolestima.

 

P: Da li sam pod većim rizikom od razvijanja težeg oblika bolesti?

O: Ne zbog postojanja vaše konkretne bolesti; ali ukoliko – što važi za svakoga – postoji veće oštećenje organa (poput bubrežne insuficijencije ili teškog oštećenja pluća), rizik može biti veći.

 

P: Da li moja terapija povećava rizik od dobijanja težeg oblika bolesti?

O: Većina lekova koji se koriste kao terapija za reumatska i muskuloskeletna oboljenja nisu povezani sa težim oblikom bolesti. Do sada, jedini tretmani koji su povezani sa težim ishodom bolesti COVID-19 podrazumevaju unos više od 10 mg glukokortikoida dnevno ili upotrebu leka Rituximab.

 Povezane vesti