Zajednička sesija UreS/ORS 2020 - SISTEMSKI ERITEMSKI LUPUS

ZNAČAJ AUTOANTITELA U DIJAGNOZI, PROGNOZI I PRAĆENJU BOLESNIKA SA LUPUSOM
Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za reumatologiju, Beograd

https://youtu.be/Qs-kj6h2JYg

TERAPIJA SISTEMSKOG ERITEMSKOG LUPUSA SA I BEZ NEFRITISA
Prof. dr Tatjana Ilić, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Klinički centar Vojvodine

https://youtu.be/4wZnHlrBuiw

 

GENETSKA PREDISPOZICIJA PACIJENATA SA LUPUSOM I KORELACIJA SA KLINIČKIM MANIFESTACIJAMA KROZ LIČNO ISKUSTVO
Prof. dr Tatjana Jevtović-Stoimenov, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

https://youtu.be/sKNRGAxcdMk

FIZIČKA AKTIVNOST OBOLELIH OD SEL I LIČNO ISKUSTVO
Prof. dr Aleksandra Isaković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za medicinsku i kliničku biohemiju

https://youtu.be/l7TdgOdBAgI

Povezane vesti