Zajednička sesija UreS/ORS 2020 - ELEKTRONSKI MEDIJI, MOBILNE APLIKACIJE U LEČENJU OBOLELIH OD HRONIČNIH ARTRITISA


KORIŠĆENJE ELEKTRONSKIH MEDIJA (E-ZDRAVLJE) I MOBILNIH APLIKACIJA (M-ZDRAVLJE)
Prim. dr Mirjana Lapčević, Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije

https://youtu.be/TApr1R0P_gc

MOBILNA APLIKACIJA - MOJ RA
Sunčica Đorđević,dipl.ecc, Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije

https://youtu.be/nMY8dmk-mzY

ZAJEDNO GRADIMO NOVE MOSTOVE – NAŠA ISKUSTVA TOKOM PANDEMIJE SARS CoV 19
Doc. dr Sonja Stojanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”

https://youtu.be/oK7VecWUx94

ISKUSTVA TOKOM PANDEMIJE COVID 19 – ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA SA PACIJENTIMA I DOSTAVA LEKOVA NA KUĆNU ADRESU BOLESNIKA
Prof. dr Nemanja Damjanov, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za reumatologiju, Beograd

https://youtu.be/pIy0Pgpl_sk

Povezane vesti