Ocena Godišnjeg kongresa UReS/ORS (program ORS-a) u 2020.godini

Ocena Godišnjeg kongresa UReS/ORS (program ORS-a) u 2020.godini
NAPOMENA Zore Radović, odgovorna za anketu:
Svi učesnici kroz anketu deluju zainteresovano za sve teme, a ne samo za teme koje se odnose na njih.
Kongres je održan od 25. do  28. 11.-2020.godine online.
Broj učesnika:  42
    Beograd: 19
    Kragujevac: 6
    Niš: 8
    Novi Sad: 4
    Užice:  5
Popunjeno anketa:  41  i to:
      Beograd: 19
    Kragujevac: 6
    Niš: 8
    Novi Sad: 3
    Užice: 5
Ciljevi Kongresa su bili:
    1. Jačanje saradnje između reumatologa, zdravstvenih profesionalaca i pacijenata
    2. Edukacija edukatora
    3. Razmena iskustva među učesnicima Kongresa

Učesnici koji smatraju da su ispunjeni ciljevi: 39 od  41 anketirana
Dva učesnika koji smatraju da ciljevi nisu u potpunosti ispunjeni. Jedan nije  obrazložio svoj stav.
Drugi učesnik smatra da je bilo teško razmenjivati iskustva učesnika kongresa on –line. Ipak smo navilki na drugačiji način odvijanja kongresa.Za ovakve uslove je bilo odlično, svaka pohvala organizatorima.
Šest učesnika, koji smatraju da  su ciljevi ispunjeni, dali su sledeće komentare:
Ocena organizacije  Kongresa(od 1-5):  4,88
Ocena izbora predavanja(od 1-5):  4,83
    • 1. ZNAČAJ AUTOANTITELA U DIJAGNOZI, PROGNOZI I                 PRAĆENJU BOLESNIKA SA LUPUSOM     Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za reumatologiju, Beograd   
           
Ocena značaja ovog predavanja za rad u ORS-u:    4,55

38/40 smatra da je dobilo dovoljno informacija kroz ovo predavanje; 2/40 smatra da je trebalo da dobije više informacija
Ocena razumljivosti:  4,78
    •  2. TERAPIJA SISTEMSKOG ERITEMSKOG LUPUSA SA I BEZ                 NEFRITISA
            Prof. dr Tatjana Ilić, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu,                 Klinički centar Vojvodine
      
Ocena značaja ovog predavanja za rad u ORS-u:    4,65
37/40 smatra da je dobilo dovoljno informacija kroz ovo predavanje; 3/40 smatra da je trebalo da dobiju više informacija
Ocena razumljivosti:  4,65
    •  3.GENETSKA PREDISPOZICIJA PACIJENATA SA LUPUSOM I                 KORELACIJA SA KLINIČKIM MANIFESTACIJAMA KROZ LIČNO ISKUSTVO
            Prof. dr Tatjana Jevtović-Stoimenov,  Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Ocena značaja ovog predavanja za rad u ORS-u:    4,74
37/38 smatra da je dobilo dovoljno informacija kroz ovo predavanje; 1/38 smatra da je trebalo da dobije više informacija  
Ocena razumljivosti:  4,82

    • 4. FIZIČKA AKTIVNOST OBOLELIH OD SEL I LIČNO                     ISKUSTVO Prof. dr Aleksandra Isaković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za medicinsku i kliničku biohemiju

Ocena značaja ovog predavanja za rad u ORS-u:    4,92
35/37 smatra da je dobilo dovoljno informacija kroz ovo predavanje; 2/37 smatra da je trebalo da dobiju više informacija
Ocena razumljivosti:  4,89

    • Vežbe

40/41 smatra da u okviru ORSa treba organizovati vežbe (Tai Či, Joga…) za njegove članove. A 1/41 ima sledeći komentar: U vreme pandemije, za članove bi se mogle organizovati vežbe on-line, kako bi se moglo vežbati kod kuće. Ti časovi se mogu uplatiti na račun instruktora, po ceni koju smo imali za vežbanje na Institutu. Ukoliko se ovo ostvari i pokaže dobre rezultate može postati praksa i kasnije za sve kojima je daleko da putuju do Instituta ili žive u drugom gradu, a žele da vežbaju.

    • 5. KORIŠĆENJE ELEKTRONSKIH MEDIJA (E-ZDRAVLJE) I MOBILNIH APLIKACIJA (M-ZDRAVLJE)
Prim. dr Mirjana Lapčević, Udruženje obolelih od reumatskih
bolesti Srbije
      
Ocena značaja ovog predavanja za rad u ORS-u:    4,79
38/38 smatra da je dobilo dovoljno informacija kroz ovo predavanje.
Ocena razumljivosti:  4,97

    •  6. MOBILNA APLIKACIJA - MOJ RA
    Sunčica Đorđević, dipl.ecc.,  Udruženje obolelih od reumatskih bolesti                 Srbije

Ocena značaja ovog predavanja za rad u ORS-u:    4,78
37/37 smatra da je dobilo dovoljno informacija kroz ovo predavanje a jedan učesnik je naveo dodatno sledeći komentar: Trebalo bi napraviti prezentaciju sa detaljnim uputstvima kako koristiti ovu aplikaciju, korak po korak, možda i u obliku brošure.
Ocena razumljivosti:  4,97

    •  7. ZAJEDNO GRADIMO NOVE MOSTOVE – NAŠA ISKUSTVA            TOKOM PANDEMIJE SARS CoV 19
    Doc. dr Sonja Stojanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut             za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”
     
Ocena značaja ovog predavanja za rad u ORS-u:    4,87
37/38 smatra da je dobilo dovoljno informacija kroz ovo predavanje. 1/38 smatra da je trebalo da dobije više informacija  
Ocena razumljivosti:  4,89

    •  8. ISKUSTVA TOKOM PANDEMIJE COVID 19 – ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA SA PACIJENTIMA I DOSTAVA LEKOVA NA KUĆNU ADRESU BOLESNIKA
 Prof. dr Nemanja Damjanov, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za reumatologiju, Beograd

Ocena značaja ovog predavanja za rad u ORS-u:    4,87
38/38 smatra da je dobilo dovoljno informacija kroz ovo predavanje.
Ocena razumljivosti:  4,97


    • 9.RAZMENA ZNANJA-  PRIKUPLJANJE SREDSTAVA I PROGRAM “PACIJENT EKSPERT”
            Dipl.ing Marija Kosanović
            Dipl. Geogr. Sonja Ilić
            Ing. Nenad Nedić
            Ing. Romana Popović
        Udruženje obolelih od reumatskih bolesti RS (ORS)


Ocena značaja ovog predavanja za rad u ORS-u:    4,90
41/41 smatra da je dobilo dovoljno informacija kroz ovo predavanje.
Ocena razumljivosti:  5,00

    • 10.RANА DIJAGNOZА ANKILOZIRAJUĆEG                         SPONDILITISA U SLUČAJU ATIPIČNE                         PREZENTACIJE BOLESTI     Doc. dr Gorica Ristić
¹Klinika za reumatologiju i imunologiju VMA , 2Medicinski fakultet  VMA

Ocena značaja ovog predavanja za rad u ORS-u:    4,74
37/39 smatra da je dobilo dovoljno informacija kroz ovo predavanje; 2/39 smatra da je trebalo da dobiju više informacija
Ocena razumljivosti:  4,87

    • 11.FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA,                     STRUKTURIRANO VEŽBANJE OBOLELIH OD AS
        Prim.dr Snežana  Novković
    ¹Institut za reumatologiju Beograd

Ocena značaja ovog predavanja za rad u ORS-u:    4,90
40/40 smatra da je dobilo dovoljno informacija kroz ovo predavanje.
Ocena razumljivosti:  4,98

    • 12.PRIKAZ FILMOVA  FUNKCIONALNOG TRENINGA

Ocena značaja ovog predavanja za rad u ORS-u:    4,95
39/39 smatra da je dobilo dovoljno informacija kroz ovo predavanje.
Ocena razumljivosti:  4,92

    • 13.KVALITETNA ISHRANA I ZDRAVE ŽIVOTNE NAVIKE             SU NAJBOLJI SAVEZNICI U BORBI PROTIV BOLESTI
    Doc. dr Vera Milić 1Institut za reumatologiju Beograd,2Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Ocena značaja ovog predavanja za rad u ORS-u:    4,90
38/39 smatra da je dobilo dovoljno informacija kroz ovo predavanje. 1/38 smatra da je trebalo da dobije više informacija.
Ocena razumljivosti:  4,90


Kako će iskoristiti stečena znanja? Većina se izjasnila da će stečena znanja koristiti kroz lične kontakte sa pacijentima, organizovanje radionica, predavanja, kao I kroz kontakte sa porodicom I prijateljima .
Evo nekih dodatnih komentara učesnika u anketi:
“Stečena znanja sa Seminara iskoristiću u svrhu poboljšanja sopstvenog zdravstvenog stanja I prenošenja informacija osobama koje poznajem a kojima bi moglo takođe da bude od koristi.”
“Neka saznanja ću primeniti na sebi (npr korekcija stila života, ishrane I sl.) I korisne informacije preneti drugim pacijentima I kolegama.”
“Obzirom na stanje sa koronom, informacije sa kongresa ću podeliti putem mobilnih aplikacija, Viber, Facebook, Mesinger.”
“Stečena znanja će me podstaći da povedem više računa o redovnoj terapiji, vežbanju I zdravoj ishrani a takođe ću deliti znanje sa ljudima koji imaju slične zdravstvene probleme (lupus,RA).”
“Učestvovanje na kongresu je veoma značajno za helpera jer se stečeno znanje moći da iskoristi u daljem radu sa pacijentima.”

Primedbe/komentari:
Izrečene su nedvosmislene pohvale za Kongres i za predavače.
Evo nekih dodatnih komentara učesnika u anketi:
“Ono o čemu sam razmišljao, a tiče se samog kongresa je da pojedini predavači pričaju previše stručnim jezikom (ne isključivo na ovom kongresu, već generalno). To je za nas koji 10+ godina imamo iskustva u lečenju činjenica koja nam ne smeta. Međutim, ljudi koji se uključuju, a koji su u skorije vreme otkrili da boluju od zapaljenjske bolesti mogu da se osećaju nesnađeno jer dobar deo sadržaja predavanja neće razumeti. Bilo bi dobro da predavači predavanja koja su samo za ORS prilagode publici. Što se tiče organizacije, izbora tema I snalaženja u uslovima Covida, svaka čast!”

“Ne smatram sebe adekvatnom da mogu kritikovati. Mogu pohvaliti organizaciju, predavanja, pogotovu što su bila predavanja koja su mene lično interesovala.Osnovna prednost i značaj predavanja je sticanje novih saznanja, dobijanje validnih informacija iz pouzdanih izvora.
Volela bih da je više vremena posvećeno konkretnim savetima i preporukama šta pacijenti da rade i kako sebi da pomognu u kovid uslovima. Više informacija sam očekivala od predavanja „Iskustva tokom pandemije“
Niko nije govorio o iskustvima reumatičara koji su preboleli koronavirus i toku oporavka i eventualnim komplikacijama, a sigurna sam da je to sve nas zanimalo više od statistike, koja je svakako uvek dobrodošla.
Čini mi se da je najveće interesovanje  bilo o suplementima i ishrani i tome je trebalo posvetiti više vremena. (Nisam baš razumela zašto riba nije dobra u, malo mi je preterano bilo insistiranje na veganstvu i vegetarijanskoj ishrani). Svi smo zatrpani reklamama i preporukama o korisnosti upotrebe različitih vitamina i minerala i kojekakvih dodataka u ishrani. Ja sam potpuno zbunjena šta je, i u kojim količinama,  osim D vitamina,  zaista korisno. Da li je to cink ili selen ili C vitamin ili E vitamin ili B vitamin  probiotici (pritom koji probiotici) da li treba koristi i zeolit i lan i kurkumu i čija semenke i origano ulje  …. Zatrpala sam kuću svim i svačim i shvatam da je nenormalno da po ceo dan gutam koješta što TV i gugl stručnjaci  svesrdno preporučuju.
Bilo bi korisno organizovati neko predavanje, odnosno diskusiju, na kojoj bismo mogli da govorimo o komorbiditetima tipičnim za reumatske bolesti. Na koje simptome treba obavezno obratiti pažnju, a koji su bezazleni. Koji simptomi su posledica bolesti a koji terapije. Koji su mogući neželjeni efekti terapije i kako ih izbeći ili bar umanjiti.
Meni se dešava da mi različiti specijalisti, kardiolog, ginekolog, internista, dermatolog … za svaki simptom i na koji se požalim kažu da je to sigurno zbog RA i samo mi dodaju neki novi lekić kojim ću da skinem pritisak, šećer, holesterol…Ispade da je za obolele od RA normalno da imaju masnu jetru ili herpes zoster i neobične modrice i čvoriće po nogama,  da miomi rastu od pronizona … verovatno i mnogi drugi pacijenti imaju iste dileme -  šta je posledica  bolesti a šta je od načina života, godina,  ili famoznog stresa koga treba da se oslobodimo, samo što niko ne zna kako.
Ja nisam na biološkoj terapiji, tako da nisam imala pregled na Institutu još od 9. januara. Išla sam privatno kod svog reumatologa na konsultaciju, isto to su radile i moje poznanice kojima se bolest tokom pandemije pogoršavala. Zaista se nadam da će se Institut uskoro vratiti u „normalu“ i da promena direktora neće negativno uticati na njegov rad, ili na tretman pacijenata.
Krajem septembra sam uspela, iz trećeg ponedeljka ,  da kod izabranog lekara zakažem pregled  kod, jedinog u tom momentu raspoloživog, reumatologa. Termin mi je, naravno, otkazan. (Mojoj komšinici nisu ni javili da joj je pregled otkazan, pa je naivno otišla u zakazano vreme na institut).
Inače, da li pacijent ima pravo da bira reumatologa kod koga želi da se leči i kako to može da uradi? Moj dosadašnji se penzionisao.
Pozdrav i hvala na uvek korisnim predavanjima.”
“Predlozi za sledeći Kongres:     • Nastaviti i proširiti temu o ishrani     • Više pažnje posvetiti ostalim reumatskim bolestima, npr. sistemska skleroza i Rejnoov sindrom, fibromijalgija ...     • Obraditi temu kako se mogu sprečiti i ublažiti negativna dejstva lekova, i koja se sve negativna dejstva mogu pojaviti     • Tema: sinergija klasične i alternativnih terapija, npr. korišćenje homeopatskih lekova, akupunkture, aromaterapije, fitoterapije i sl. “
“Za predavanja lekara naravno nisam kompetentna, organizaciju pohvaljujem, odlično je prilagođeno trenutnim okolnostima, dobro organizovan online kongres, imam prilike poslovno puno webinara da pratim i kad uporedim sa tim, kongres Ures-a i Ors-a je bio odličan, sve je funkcionisalo u realnom vremenu. Lako su se mogla postavljati pitanja i dobijati odgovori. Što se tiče predavanja nas iz Ors-a, mislim da je dobro što su prezentacije snimljene ranije, mislim da puno nas ima tremu, a kad nije "uživo" trema je manja. Pohvaljujem naročito što je bilo puno predavanja za pacijente, ne samo za lekare, sa konkretnim savetima kako i koliko pravilno vežbati, kako se hraniti, meni je lično jako interesentno bilo predavanje pacijent ekspert, jer do sada nisam puno znala o tome.”
“Mislim da u delovima kongresa koji su u saradnji sa ORS treba malo prilagoditi terminologiju.”
“Nisam ljubitelj online konferencija ali kongres je bio dobar I sa zadovoljstvom ću ponovo pogledati I ono što nisam ispratio zbog drugih obaveza, zato sada nisam ocenio neka predavanja. Predlog za sledeći kongres je da bude predavač nekoko se bavi zaštitom prava pacijenata u zdravstvenom sistemu Srbije.”
“Trenutna vanredna situacija je uticala da se kongres prvi put održi online. Bez obzira na sve kongres je odlično organizovan. Predavači su vrlo dobro prezentovali a takođe su bili motivisani da odgovaraju na pitanja. Sve pohvale za dr Lapčević, organizatore I učesnike kongresa.”
“• Novi lekovi, najnovija istrazivanja, alternativa biološkoj terapiji…I sl.     • Alternativna medicina. Da li I koliko pomaže _? Pčelinji otrov, zabluda ili lek?     • Nutricionista – značaj ishrane sa osvrtom na pčelinje proizvode…perga, polen, propolis, med…”
“Ove godine sam se uključila u rad udruženja ORS, tako da sam prvi put imala priliku da pratim kongres koji je prevazišao moja očekivanja. Zahvalna sam za mnoge nove informacije I uputstva vezane za moju dijagnozu-lupus. Moja ocena je odličan 5!”
“Pohvala za predavanja, veoma značajna sa tačke gledišta helpera, dosta edukativnog materijala.”
“S obzirom da je ovo prvi elektronski kongres bio je odlično organizovan. Nedostajalo je jedino mogućnost uživo postavljanja pitanja od strane publike.”

Beograd, 17.12.2020.                        Ocenu pripremila:
                                                      Zora Radović
                                                                                                 

Povezane vesti