Značaj kongresa Ures/ORS 2020

 

Poštovani članovi ORS-a,

Poštovani zainteresovani građani,


Osmi zajednički kongres UReS/ORS održan je od 25. do 28.novembta 2020.godine onlajn zbog pandemije COVID-19. Zajedničke teme SEL i Elektronska komunikacija sa pacijentima naročito tokom pandemije COVID-19 reumatologa i obolelih od artritisa bile su prvog dana kongresa. Drugog dana Razmena znanja – prikupljanje srestava i program “Pacijent ekspert”. Trećeg dana govorili su o Ankolozirajućem spondilitisu reumatolog, fizijatar i prikazan je film sa preporučenim vežbama. Četvrtog dana tema je bila ishrana u obolelih od artritisa. Na www.ors.rs imate snimak svih sesija koji će vam pomoći da razumete navedene bolesti i obogatite svoje znanje u cilju kontrole iste ii pobolkšanja kvaliteta života. Na sajtu ORS-a je i evaluacija kongresa koju je uradila Zora Radović.

Razmotrićemo sve vase primedbe i sugestije. Ono što treba da znate da je edukacija edukatora i/ili obolelih od artritisa kontinuiran (dugotrajan) process. Oni koji su prvi put prisustvovali kongresu treba da znaju da je nemoguće tokom jednog kongresa obuhvatiti sve teme. Autoimune bolesti se često javljaju udruženo [artritisi (RA, AS, PsA, SEL, SiSe) IBD, Hypotireoza – Hašimoto tireoiditis, šećerna bolest…] što dodatno otežava našu situaciju. Takođe treba da znate da svi aktivisti treba da uče o svim artritisima zato što je fenomen preklapanja pojedinih artritisa prisutan kod naših članova, kao i da je po nekad potrebno prilično vremena da se razluči o kojoj vrsti artritisa je reč. Moramo biti strpljivi i učeći pomoći reumatolozima da nas kvalitetno leče (nadam se da na www.ors.rs ima dovoljno materijala za to).

Što više znamo o svojoj bolesti i ako pažljivo slušamo savete reumatologa veća je verovatnoća da će mo bolest držati pod kontrolom (u remisiji), biti radno sposobni i sposobni za reprodukciju (najviše je mladih obolelih od artritisa, oko 70000, od toga 2000 dece) i voditi kvalitetan život u vezi sa zdravljem.

Teme za sledeći zajednički kongres UReS/ORS odabraćemo na osnovu vaših sugestija koje imate u evaluaciji kongresa.

Materijal u vezi kongresa UReS/ORS 2020 proslediću:

Predsednici UReS-a i reumatolozima koji su učestvovali u našim sesijama,

Ministarstvu zdravlja,

Ministarstvo za rad i zapošljavanje, socijalna I boračka pitanja,

RFZO.

S poštovanjem, prim.dr Mirjana Lapčević – predsednica ORS-a

Povezane vesti