Skupština ORS 2021

Poštovani članovi Skupštine ORS-a,

Zbog pandemije COVID-19 tokom 2020.godine sve naše aktivnosti bile su onlajn. Na www.ors.rs  su postavljeni linkovi svih događaja u cilju edukacije članova i svih zainteresovanih građana kako bi mogli da ih pogledate (i više puta ako je to potrebno).
Održali smo onlajn Upravni odbor ORS-a (zapisnik u prilogu) 15.01.2021.godine.
Prema Statutu, Skupštinu Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije (ORS) čine svi članovi koji plaćaju članarinu.
Zakazujem onlajn Godišnju Skupštinu ORS-a u petak 22.01.2021.godine u 18h sa sledećim dnevnim redom:
    1. Usvajanje izveštaja o radu ORS-a u 2020.godini
    2. Usvajanje finansijskog izveštaja ORS-a u 2020.godini
    3. Usvajanje Plana rada ORS-a u 2021.godini
    4. Usvajanje Zapisnika sa Upravni odbor ORS-a od 15.01.2021.godine.
    5. Razno

Potrebno je da svoju mejl adresu dostavite Aleksandru Smiljkovicu na mejl asmiljkovic@ors.rs najkasnije do 20.01.2021.godine, kako bi vam Aleksandar poslao link za učešće na Godišnjoj Skupštini ORS-a.
Dobili ste Izveštaj o radu za 2020.godinu, Plan rada za 2021.godinu, Zapisnik sa UO ORS-a, finansiski izveštaj za 2020.godinu prikazaće onlajn Zora Radović uz obrazloženja na samoj Sednici Skupštine ORS-a. Ko je sprečen da prisustvuje onlajn Sednici Skupštine ORS-a može mejom da pošalje da li prihvata naše izveštaje , predlog plana rada, Zapisnik sa UO ORS-a, finansiski izveštaj za 2020.godinu.

Izvestaj 2020

Plan aktivnosti

ZAPISNIK SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA UDRUZENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI REPUBLIKE SRBIJE 15.01.21


Molim vas, pridržavajte se preporučenih mera zaštite od COVID-19 infekcije!
Želim vam dobro lično i porodično zdravlje,    
S poštovanjem, prim.dr Mirjana Lapčević – predsednica ORS-a

Povezane vesti