IQVIA Online konferencija o programima podrške pacijentima u Istočnoj Evropi

IQVIA je svetski lider u prikupljanju, korišćenju, analitici i ekspertizi podataka za poboljšanje zdravstvenih sistema i ljudskog zdravlja i, zajedno sa kompanijama sa kojima sarađuje, transformiše postojeće i omogućava modernije, efektivnije i efikasnije zdravstvene sisteme. Između ostalog IQVIA se bavi i programima podrške pacijentima (PSP).
Naše Udruženje je dobilo poziv da prisustvuje webinaru u organizaciji IQVIE, koji je održan 16.3.2021. godine sa sledećim temama:
- Trendovi u PSP-ovima i uticaj Covida-19 na iste
- Evolucija tzv “pacijentovog puta” (Evolution of patient’s journey) u zemljama Istočne Evrope
- Uloga tzv. bihejvioralne psihologije u dizajniranju modernog PSP-a
- Panel diskusija na temu “PSP iz ugla udruženja pacijenata”
Na webinaru su prezentacije održali zaposleni u IQVII i to, direktor servisa za pacijente, psiholog i glavni analitičar.  
Na početku webinara, u par rečenica je predstavljena sama kompanija, istaknuto je kojim se sve terapijskim indikacijama bave i jedna od njih je i reumatoidni artritis.
U nastavku webinara objašnjena je svrha PSP-ova i istaknuto da su ovi programi sponzorisani od strane farmaceutskih kompanija kako bi se unapredilo znanje pacijenata o njihovoj bolesti i kako bi se pružila podrška pacijentima, od njihove edukacije o zdravom načinu života do poboljšanja adherenci.1
Posebna pažnja na webinaru bila je posvećena upravo poboljšanju adherenci, kao i analizi iz kojih razloga adherence, kako neki statistički podaci pokazuju,  idu čak i do podatka od 63% pacijenata koji ne poštuju propisanu terapiju ili je ne poštuju u punoj meri i sve vreme.
Na webinaru je, u vezi aktuelne globalne situacije, istaknuto da je svetska epidemija Covid-a 19 istakla potrebu za podršku pacijentima na daljinu, a dobro organizovani PSP-ovi su pokazali dobrobiti i za pacijente i za doktore.
 
Pojašnjen je i pojam tzv. “pacijentovog puta”, koji bi se mogao definisati kao lanac međusobno povezanih događaja koje pacijent doživljava od prvog kontakta sa zdravstvenim sistemom, preko utvrđivanja dijagnoze do redovnih kontrolnih pregleda. Zdravstveni sistemi bi trebali da imaju u vidu celokupni “pacijentov put”, od pojave prvih simptoma do utvrđivanja dijagnoze, određivanja terapije i svih promena terapije, prateći sam tok bolesti, imajući u vidu druge, pridružene bolesti od kojih pacijent boluje, obučenost pacijenta o zdravoj ishrani pogodnoj za njegovu bolest, vrste fizičkih aktivnosti koje su pogodne za pacijenta, psihičke podrške, a sve kako bi pacijent bio maksimalno uključen i kako bi razumeo svoju bolest. Pacijentov put nije jednosmeran, jednostavan i pravolinijski, kompleksan je i multidisciplinaran, to je drvo sa mnogo grana i sve pobrojano je neophodno kako bi medicinsko osoblje razumelo pacijentove potrebe i način na koji mu je potrebno pristupiti, kako bi komunikacija bila efikasna i efektivna.

Na webinaru su prikazane studije slučaja iz Mađarske, Turske i Slovačke.

Povezane vesti