Savetovaliste za obolele od artritisa

Poštovani članovi ORS-a, članovi vaših porodica, svi zainteresovani građani,

 

Na linku https://www.ors.rs/vesti/606/savetovaliste-za-obolele-od-artritisa je gratis dostupno online “Savetovalište za obolele od artritisa”. Uključen je 21 reumatolog iz Srbije (Institut za reumatologiju u Beogradu, Instituta Niška banja, Jodna banja, KC Vojvodine, KC Kragujevac).

 

Pandemija COVID-19 je objektivno smanjila dostupnost reumatologa u Srbiji, tako da online komunikacija može mnogo da pomogne obolelima od artritisa. Može se komunicirati i telefonom.

 

Konsultacije traju mesec dana. Od pocetka programa 10.2. 2021.do 10.3.2021.godine imali smo održanih vec 16 konsultacija, bilo je angazovano 8 lekara - reumatologa. Odabir lekara su radili pacijenti, i spram toga su zakazivani termini. Ima prostora za veći broj konsultacija I zbog toga želim da vas ohrabrim da se zakažete. Pripremite unapred i pošaljite tokom zakazivanja od jednog do tri pitanja i ako je potrebno skenirajte i mejlom pošaljite medicinsku dokumentaciju od značaja za konsultaciju.

 

Molim vas, da prenesete svojim prijateljima, kolegama, rođacima ovu dragocenu informaciju.

 

Cilj ORS-a je edukacija svojih članova, njihovih porodica, svih zainteresovanih građana, za prevenciju (sprečavanje), ranu dijagnostiku i savremeno lečenje i rehabilitaciju obolelih od reumatskih bolesti.

Povezane vesti