Nacionalna služba za zapošljavanje- smernice za obolele

 

Nacionalna služba za zapošljavanje je nastavila saradnju sa Udruženjem obolelih od reumatskih bolesti RS (ORS), koja traje već nekoliko godina i podržala je projekat “Ne odlaži – Vreme je za posao”. Nada Soković i Srđan Andrijanić su tokom onajn tribine, koja je zajedno održana 17.maja 2021.godine, članove Udruženja upoznali sa postupkom procene radne sposobnosti i merama aktivne politike zapošljavanja koje su na raspolganju nezaposlenim licma i poslodavcima. Članovi Udruženja su upoznati i sa mogućnošću da se prijave i učestvuju na prvom Virtuelnom sajmu zapošljavanja koji je Nacionalna služba za zapošljavanje organizovala 20.05.2021. godine, uz podršku globalnog programa “Migracije i razvoj”, koji u Srbiji sprovodi dugogodišnji pouzdani partner Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ. Na sajmu je 70 eminentnih poslodavaca ponudilo 2.800 slobodnih radnih mesta, a 7.500 tražilaca zaposlenja imalo je priliku da se u direktnom kontaktu sa poslodavcima informiše o njihovim potrebama, kao i tome koja znanja, veštine i kompetencije očekuju od kandidata za posao.

Sva lica koja imaju nekakvo stanje ili bolest koja utiču na radnu sposobnost mogu da se uključe u proces procene radne sposobnosti koji Nacionalna služba za zapošljavanje realizuje u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje. Komisija organa veštačenja koju Fond formira procenjuje svakog podnosioca zahteva individualno. Jako je bitno da je taj postupak od 2010. godine, stupanjem na snagu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom osavremenjen i da je uključio pored medicinskih elemenata i određene socijalne kriterijume. Suština je u tome sa se vrši procena šta određeno lice može da radi imajući u vidu njegovu struku, kvalifikacije, lične sposobnosti, afinitete i socijalni status.

Ukoliko obolela osoba nije zaposlena prvi korak je da se prijavi na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, nakon čega se podnosi zahtev za procenu radne spsobnosti, a Komisija organa veštačenja donosi nalaz, mišljenje i ocenu, na osnovu koje se donosi rešenje i eventualno utvrđuje status osobe sa invaliditetom. Komisija procenjuje da li je to lice za otvoreno tržište rada ili mu je potrebna dodatna podrška, u vidu radne asistencije ili prilagođavanja radnog mesta, a tu Nacionalna služba za zapošljavanje može da pomogne setom mera za podsticanje zapošljavanja.

Procena radne sposobnosti

http://www.nsz.gov.rs/live/o-nama/procena_radne_sposobnosti.cid68924?fbclid=IwAR2AqDSsv-COATkTq4rPdBT_zxqOnPak0iMHR_apR0aXbKsT3jFVU1Q75nY

 

Mere podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/programi/pru_anje_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom.cid285?fbclid=IwAR1vtwe_whQBN-4E8fjquY994XkxpwUsdfWrbH4zdVKsTz6ZHxNx4CNRPMs

 

#Time2Work #ConnectToday

Povezane vesti