Upitnik o vakcinaciji

Poštovani,

Na Institutu za reumatologiju u Beogradu trenutno se sprovodi istraživanje o efikasnosti i bezbednosti Covid 19 vakcina u populaciji obolelih od reumatskih bolesti (RA, PsA, AS, JIA), a sve sa ciljem pravljenja preporuka o vakcinaciji. Rezultati će biti prikazani na Institutu i na predstojećem kongresu UReS/ORS 2021 u septembru.  Jedini uslov je da upitnik niste do sada popunjavali dolazeći na kontrole i da svoju terapiju dobijate na Institutu za reumatologiju u Beogradu. Pitanje broj 6. se odnosi na biološku terapiju
te jednostavno oni koji je ne primaju treba da kliknu poslednji ponuđeni odgovor.
Moguće je kliknuti i više ponuđenih odgovora gde je to navedeno u upitniku.
Istraživanje će sigurno trajati još mesec dana nakon čega će se analizirati podaci.

Srdačan pozdrav,

Prim. dr Mirjana Lapčević

ANKETA

Povezane vesti