EULAR objavljuje takmičenje za nagradu Edgara Stina 2023 (Edgar Stene Prize)

Drage kolege i prijatelji, predsednik EULAR-a, potpredsednik EULAR PARE-a, predsednik odbora EULAR PARE-a i urednik redakcije EULAR PARE-a sa zadovoljstvom najavljuju konkurs za nagradu Edgara Stina, za esej na temu:

Kako je bolja komunikacija sa mojim lekarom poboljšala moj život sa RMKB

Pozivamo organizacije koje su članice EULAR PARE-a da ohrabre osobe koje žive sa RMKB (minimum 18 godina starosti) da učestvuju i pišu o svojim ličnim iskustvima, na zadatu temu, odgovarajući na pitanja:

 • Kakvo je vase iskustvo u komunikaciji sa vašim lekarom? Zašto je vama važna dobra komunikacija?
 • Koliko vam je važno da otvoreno razgovarate sa svojim lekarom o svim relevantnim pitanjima?
 • Da li osećate da vas lekar razume i shvata ozbiljno? Da li vam je posvećeno dovoljno vremena na pregledu? Kako se postiže dobra komunikacija?
 • Kakvu ulogu ima pacijent u efikasnoj komunikaciji? Imate li savete koje biste podelili sa drugim pacijentima?
 • Iskoristite ovu mogućnost da izrazite vasa očekivanja, nade i ideje za poboljšanje komunikacije između pacijenata i lekara u budućnosti.
 • Takmičari treba da podnesu esej koji ne prelazi 2 strane (A4) na maternjem jeziku njihovim nacionalnim organizacijama, članicama EULAR-a, do 10.januara 2023.godine. Svaki nacionalni žiri treba da sekretarijatu EULAR-a podnese najbolji esej (samo jedan) e-mailom do 20.januara 2023.godine. Detaljnija pravila pogledajte u nastavku. Žiri će odabrati pobednika do 15.marta 2023.godine, a nagrada će biti dodeljena na EULAR-ovom evropskom kongresu reumatologije 31.maja 2023.godine. Odluka žirija je neopoziva.

Pobednik dobija novčanu nagradu u vrednosti od 1000€, uključujući stipendiju za putovanje (za prisustvo na otvaranju EULAR-ovog kongresa), kao i poziv za večeru EULAR kongresa. * Dodeljuju se i druga nagrada u novčanoj vrednosti od 700€ i treća od 300€.

*Ukoliko se EULAR kongres 2023.godine bude održavao virtuelno zbog pandemije ili bilo kog drugog razloga, sve aktivnosti vezane za kongresnu destinaciju biće otkazane. Ne postoji pravo na primanje novčane nadoknade za bilo koju od kongresnih aktivnosti. Imajte na umu da će novac za Stinovu nagradu svakako biti dodeljen.

Molimo Vas da, pre pisanja priče, pažljivo pročitate pravila konkursa jer radovi koji ne zadovoljavaju uslove konkursa NEĆE biti uzeti u razmatranje.  Eseje i propratne fotografije slati na ljjasnic@ors.rs Rok za slanje: 10. januar 2023.

 

 

Pravila za nagradu Edgara Stina

Ime koje je izabrano od strane Evropske lige za borbu protiv artritisa reumatizma (EULAR) -”Edgar Stin nagrada” je izričito odobreno od Norveške organizacije pacijenata, (Norsk Revmatiker Forbund). Cilj nagrade je da stimuliše interesovanje mnogo ljudi sa reumatskom ili mišićno-koštanom bolešću (RMKB) za rad EULAR-a, posebno za rad njihovim nacionalnim organizacijama.

Nagrada će biti dodeljena svake godine za najbolji esej podnet od strane osobe sa RMK bolešću, koji opisuje njegovo ili njeno lično iskustvo o životu sa ovom bolešću. Esej može opisivati aspekte, kao što su pacijentov pogled na borbu sa bolešću, društveni aspekt, uticaj bolesti na porodični život i rad, itd. Tema sledećeg takmičenja u pisanju eseja biće objavljena od strane EULAR-a, na EULAR-ovom vebsajtu.

Smernice za podnošenje eseja:

 1. Esej može podneti svaka osoba koja ima reumatsku bolest (minimalna starost je 18 godina). Prijave se predaju nacionalnim organizacijama pacijenata koje su članice EULAR-a. Zaposleni u nacionalnim organizacijama pacijenata ili liga naučnika/društava su isključeni.Direktna slanja eseja EULARU-u biće isključena.
 2. Eseji mogu biti podneti na maternjim jezicima i ne treba da prelaze 2 strane (kucane, Arial 12 point, jedna linija proreda, odgovarajući ram). Svi podnesci moraju da budu predati kao WORD dokumenti. PDF fajlovi neće biti prihvaćeni.
 3. Eseji moraju biti originalni I  neobjavljeni. Plagirani radovi će biti odbijeni. Esej mora napisati jedna osoba, koautorski eseji neće biti prihvaćeni.
 4. Autorska prava prijavljenih eseja biće dodeljena organizatoru.

Rok za dostavljenje eseja:

 • Rok za nacionalno takmičenje odrediće svaka nacionalna organizacija pojedinačno.
 • Nacionalne organizacije pacijenata, članice EULAR-a, će dostaviti izabrani esej na e-mail EULAR-ove kancelarije najkasnije do20.januara 2023.godine, uz sledeće informacije:
   1. E-mail adresu/ kontakt telefon autora u slučaju da EULAR treba da stupi u kontakt;
   2. E-mail adresu/ kontakt telefon osobe za vezu, kako bi se lakše kontaktiralo sa autorom;
   3. Portretnu sliku autora u visokoj rezoluciji;
   4. 2-3 kratka paragrafa koji sadrže informacije o autoru: starost, profesija, porodično stanje, grad u kome živi, hobiji, kako je saznao za Stinovu nagradu i zašto je izabrao/la da učestvuje u takmičenju. Ove informacije će biti objavljene u slučaju da priča bude izabrana za publikaciju.
   5. Potpisana kopija EULAR obrasca za zvaničnu saglasnost za objavljivanje.
   6. Napomena: EULAR će se pobrinuti da svi poslati eseji budu prevedeni na engleski jezik od strane stručnjaka.

Sastav žirija

Žiri će uključivati 5 članova sa pravom glasa, od kojih ne više od dva će biti doktori, imenovani od strane EULAR-ovog Stalnog komiteta PARE-a. Potpredsednik EULAR-a, koji predstavlja nacionalne organizacije PARE-a i Predsedavajući Stalnog komiteta PARE-a će biti žiri po službenoj dužnosti. Oba člana nemaju pravo glasa. Žiri će biti imenovan za svaku dodelu nagrada, s tim što jedan član ne može da bude imenovan više od dva puta za redom. Stinova nagrada će biti dodeljena odlukom apsolutne većine. Ako nijedan podnesak nije ocenjen kao vredan nagrade, onda ona neće biti dodeljena. Pobednički prilog i ostali podnesci mogu biti objavljeni posle predstavljanja nagrade u formi, o kojoj mogu odlučiti autor, nacionalna organizacija ili EULAR. Pravni ili drugi prigovori na većinsku odluku žirija nisu mogući. Bilo koja diskusija ili korespodencija u vezi odluke nije moguća.  

 

 

 

Povezane vesti