Izveštaj sa konferencije EULAR PARE-a, Brisel 20.-22. oktobar 2022. godine