Dijagnostika i lečenje osteoporoze - najava predavanja 8.3.2023.

Poštovani,

U sredu, 8. marta  2023,  u 17h, prof. dr Aleksandra Tomić Lučić, direktor Klinike za reumatologiju i alergologiju UKC Kragujevac, će održati onlajn predavanje “Dijagnostika i lečenje osteoporoze”.

Predavanje je preko ZOOM platforme, nužno je da svi zainteresovani koji žele da prate predavanje  što pre pošalju svoju mejl adresu na mejl udruzenje@ors.rs da bi dobili u povratnom mejlu link za praćenje predavanja

Molimo pročitajte izvod iz brošure “Dijagnostika i lečenje osteoporoze” koju je 2022. godine izdalo Udruženje reumatologa Srbije, Radna grupa za osteoporozu:

“Osteoporoza danas predstavlja značajan zdravstveni i socio-ekonomski problem savremenog, razvijenog društva. 

Faktori rizika za primarnu osteoporozu su:


  • nepromenljivi: ženski pol, starosno doba ≥ 65 godina, pozitivna porodična anamneza za nastanak preloma, genetska predispozicija, bela rasa, rana menopauza (ili histerektomija), hronična upotreba glukokortikoida (tokom 3 meseca ili više);

  • promenljivi: pušenje, konzumiranje alkohola, mala telesna masa, dugotrajna laktacija i multiple trudnoće, amenoreja u generativnom periodu (duže od 6 meseci), nedovoljan unos kalcijuma i vitamina D, neadekvatna fizička aktivnost.

Sekundarna osteoporoza nastaje kao posledica drugih oboljenja i stanja, a najjači izolovani faktor rizika je reumatoidni artritis.

Učestalost osteoporoze kod žena se povećala, tako da je u periodu od 2007. do 2008. godine bila 14,0%, dok u periodu 2017.-2018. godine iznosi 19,6%. Pretpostavlja se da će se na svakih deset godina u 21. veku broj obolelih uvećati za 30%.
Blagovremena dijagnoza osteoporoze se postavi tek kod svake pete osobe, dok samo trećina njih prima adekvatnu terapiju. “

Dobrodošli na onlajn predavanje da svi zajedno naućimo više!Vaš ORS

Povezane vesti