Najave radionice samopomoći

Cilj lečenja hronišnih artritisa je „remisija“ ili „slaba aktivnost bolesti“. Oblici terapije i pristupi lečenju koji su danas dostupni, omogućavaju da se ti ciljevi postignu kod mnogih pacijenata. Postizanje kliničke remisije znači da više nema većine znakova upale i da je dalje oštećenje zglobova svedeno na minimum ili sprečeno.

Edukovan pacijent u sopstvenom lečenju poštuje lekarske savete (Adherenca), pri čemu su saveti koje upućuje lekar nastali uz aktivno učešće pacijenta i uvažavanje njegovih odluka. Adherenca je presudan činilac u toku i ishodu hroničnih bolesti.

Radionica Samopomoći ima za cilj da Vas nauči kako da budete istinski partner sa lekarom tokom lečenja.

 

Poštovani članovi ORS-a,

Pažnja! Pažnja!

Radionica Samopomoći ponovo radi, tačnije ponovo samo pomaže!

Radionica počinje sa radom 7.10.2023. u 14 časova, u prostorijama Udruženja ORS na adresi Metohijska 11, Beograd.

Radionica traje šest nedelja i obuhvata šest sastanaka jednom nedeljno u trajanju od po 2 sata. Radionicu čini grupa od maksimalno 10 polaznika i vode je dva obučena trenera koji su takođe oboleli od reumatskih oboljenja. Cena radionice je 700,00 RSD.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti preko email adrese kosanovicmarija1@gmail.com.

Teme na radionici možete videti u programu niže.

Program  radionice

1

2

3

4

5

6

Plan za samopomoć

 •  

 

 

 

 

 

Procesi

 •  
 •  

 

 

 

 

Vežbanje za bolje zdravlje i bolji život

 •  
 •  
 •  

 

 

 

Kontrola bola/relaksacione tehnike

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Osećanja/zamor

 

 

 •  

 

 

 

Kako se nositi sa gubitkom

 

 

 •  

 

 

 

Zdrave kosti i ishrana

 

 

 

 •  

 

 

Alternativne metode lečenja

 

 

 

 

 

 •  

Rešavanje problema

 

 

 

 •  
 •  

 

Komunikacija

 

 •  

 

 

 •  

 

Zajednički rad sa lekarom

 

 

 

 

 •  

 

Lekovi

 

 

 

 

 

 •  

Zaključci/ciljevi

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Povezane vesti