Prof. dr Radmila Matijević - Program prevencije sekundarnih fraktura

Pun naziv predavanja je "Kako smo počeli sa programom prevencije sekundarnih fraktura u Srbiji", održano je u sklopu zajedničke sesije UReS/ORS-a tokom Godišnjeg kongresa reumatologije u Vrnjačkoj Banji.

Posvećeno je svima koji imaju osteporozu i ostepeniju.

Povezane vesti