Zdravstveno osiguranje po osnovu reumatske bolesti ili invaliditeta

Poštovani članovi ORS-a i svi zainteresovani,

 

U saradnji sa nadležnom službom RFZO prenosimo vam informacije o mogućnosti sticanja prava na zdravstveno osiguranje po osnovu reumatskih bolesti ili invaliditeta, tj. prava na kompletnu zdravstvenu zaštitu bez plaćanja participacije, osim za lekove sa liste Lekova A1, za koje participaciju plaćaju sva lica.

 

Važeći Zakon o zdravstvenom osiguranju RS iz aprila 2019. godine propisuje mogućnost sticanja prava na zdravstveno osiguranje i statusa osiguranog lica po osnovu bolesti (sistemske autoimune bolesti i reumatske groznice) ili invaliditeta, ukoliko osoba nije osigurana po drugom osnovu u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju RS. Takođe, u Zakonu o zdravstvenom osiguranju navodi se slučaj  kada lica osigurana po nekom drugom osnovu (zaposleni, preduzetnici, penzioneri, članovi porodice...) koja boluju od  sistemskih autoimunih bolesti, reumatske bolesti i njenih komplikacija, imaju pravo na zdravstvene usluge u celosti na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 

Pročitajte dopis koji smo dobili iz kabineta RFZO da biste znali kako da ostvarite svoje pravo (ukoliko bolujete od navedenih bolesti ili ste osoba sa invaliditetom a nemate zdravstveno osiguranje) i dobijete status osiguranog lica i kompletnu zdravstvenu zaštitu bez plaćanja participacije osim za lekove sa Liste lekova A1.

 DOPIS

Vaš ORS

Povezane vesti