Prof. dr Ivan Tasić - Učestalost kardiovaskularnih bolesti u obolelih od hroničnih artritisa

Prof. dr Ivan Tasić, kardiolog, Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Medicinski fakultet u Nišu; održao je veoma detaljno za predavanje za sve prisutne obolele učesnike Godišnjeg kongresa UReS/ORS 2023.

Povezane vesti