Izveštaj sa obuke volontera EULAR PARE održane u Cirihu

Obuka volontera EULAR (European alliance of associations for rheumatology) PARE-a (People with arthritis/rheumatism across Europe) održana je od 1. do 3. decembra 2023. godine u Cirihu, Švajcarska. Dve članioce udruženja obolelih od reumatskih bolesti Republike Srbije (ORS), su od strane EULAR-a, u avgustu 2023. godine izabrane za radne grupe EULAR PARE-a i to: Sunčica Đorđević za člana radne grupe Transfer znanja i Ivana Moldovan za člana radne grupe Volonteri. Pre održavanja ove obuke održano je više webinara i online sastanaka za obe radne grupe. 

Obuka u Cirihu je bila namenjena starim i novim volonterima. Obe radne grupe, u kojima ORS ima svoje predstavnike, imaju mali broj članova (do 5) iz kog razloga je rad bio intenzivan. Prva dva dana se radilo od 9,00h do 18,30h, a trećeg od 9,00h do 14h, a kako je obuka trajala od petka do nedelje, iznedrio se duhovit slogan „volonteri se obučavaju vikendom”. Osim predstavnika Srbije, u radnim grupama su predstavnici udruženja pacijenata iz Nemačke, Holandije, Grčke, Kipra, Malte, Austrije, Portugala, Bugarske, Španije i Hrvatske. 

Na samom početku obuke volonteri su se međusobno upoznali na zanimljiv i originalan način. Naime, svako je predstavio osobu pored koje je slučajno sedeo, prethodno toj osobi predstavivši sebe (iz koje zemlje dolazimo, iz kog udruženja i šta smo do sada u vezi volontiranja radili). 

Prvi deo obuke je bio posvećen upoznavanju sa radom i organizacijom EULAR-a i EULAR PARE-a. Uvodni deo predavanja o organizaciji EULAR-a održao je Peter Boyd, predsednik odbora EULAR PARE-a, a potom je predavanje nastavio izvršni direktor Stephan Maier koji je detaljnije objasnio njegovu strukturu i svrhu postojanja. Prilično kompleksnu organizaciju odbora, pododbora i radnih grupa EULAR-a i EULAR PARE-a, predstavile su Elsa Mateus i Boryana Boteva. 

Od najvažnijih informacija izdvajamo: članovi EULAR-a su predstavnici korporativnog sektora, naučnog sektora. predstavnici pacijenata, zdravstvenih profesionalaca i samostalni/individualni članovi. Trenutno 42 nacije imaju svoje predstavnike u EULAR-u i to ne samo iz Evrope, već iz svih delova sveta, Amerike, Azije, Afrike. 

EULAR se bavi mnogobrojnim i veoma raznovrsnim aktivnostima od kojih su neke: briga o kvalitetu zdravstvene zaštite, edukacija, istraživanja, organizacija kongresa, zastupanje, izdavanje žurnala, naučne aktivnosti ... Više puta je istaknuto da EULAR počiva na tri stuba: doktorima reumatolozima, profesionalcima u zdravstvu i pacijentima. Već pomenuta vrlo kompleksna struktura EULAR-a mogla bi se u najkraćem predstaviti kroz njegove organe: Generalna skupština, Upravni odbor, Savet, Odbori i Pododbori, kao i Kancelarija koja se bavi kadrovima, finansijama i slično. 

Jedan od 4 reprezentativna odbora EULAR-a je EULAR PARE, evropska mreža nacionalnih udruženja ljudi sa artritisom/reumatizmom, a nacionalne organizacije su članovi skupštine PARE-a. Neki od pododbora PARE-a su CEO, young PARE, pododbor za edukaciju i istraživanje (PRP, KTP, congress ...), a tu je još i izdavački odbor koji se bavi Stinovom nagradom, realizacijom podcast-ova, webinara, organizovanjem svetskog dana artritisa itd.

U drugom delu obuke rad je bio podeljen u dve grupe „upravljanje konfliktima“ i „facilitation skills“. Obe predstavnice ORS-a bile su raspoređene u drugu grupu. 

Kako ne postoje zvanični prevodi reči facilitation i facilitator na srpski jezik, najbolje je poći od latinske reči „facilis“ koja bi u slobodnom prevodu mogla značiti „napraviti nešto lakšim, olakšati, pojednostaviti nešto“. Kako je više puta istaknuto na predavanjima, zlatno pravilo dobrog fasilitatora je contracting, još jedna reč koja nema odgovarajući prevod u srpskom jeziku, a mogla bi se, opet slobodno, prevesti kao spajanje, povezivanje, umrežavanje. U dobrom organizovanju rada bilo koje grupe ljudi, pa tako i udruženja pacijenata važno je da se dogovore zajednički ciljevi, razviju načini rada, dogovore „uloge“, pronađu kompromisi, primete pojedinačna angažovanja i očekivanja i da se razvije međusobno poverenje između članova grupe. Važno je da fasilitatori često postavljaju pitanja poput: šta mislite o tome, kako da nešto prevaziđemo i slično. 

U radu sa grupama ljudi bitan je tzv brain-storming koji se koristi na početku rada grupe ili početku sastanka, ukoliko se „zaglavimo” na nekoj tački, a važno je da se svakome ko želi da nešto kaže da reč. Osnovna ideja brain-storming-a da što je više ideja to je bolje. Dobar fasilitator mora znati da se „izbori” i sa različitim tipovima ljudi, od kojih je neko previše entuzijastičan, nezainteresovan, kritički nastrojen, osoba koja previše objašnjava ... Na kraju svakog sastanka radne grupe dobro je ponoviti dogovorene ključne tačke, pitati još jednom da li neko ima neko pitanje, obavezno zahvaliti svima na odvojenom vremenu da se priključe i učestvuju u radu, potrebno je precizirati sledeće korake, datume novih sastanaka, izvesti zaključke šta jeste, a šta nije postignuto i poželjno je uvek uraditi evaluaciju. 

Ovaj drugi deo obuke držala je Laura Slater, iz britanske kompanije „Management Centre”, a njeno predavanje i obuka o fasilitatorima su sprovedeni kako bi se, između ostalog naučeno primenilo u radu udruženja pacijenata, u kojem su sastanci, obuke i dogovori sa članovima udruženja gotovo svakodnevna aktivnost. 

Obuka volontera evropskih radnih grupa pacijenata je bila vrlo korisna jer se moglo naučiti više o EULAR-u i EULAR PARE-u, o načinu uspešne komunikacije između različitih ljudi, poput različitih ljudi kojih ima u svakom, pa i u našem udruženju, te zbog sticanja kontakata i razmene iskustava sa predstavnicima drugih udruženja. Za ORS je od značaja što su 2 njene članice izabrane u pomenuta radna tela EULAR PARE-a čime je ORS-u ukazana čast i poverenje, koje zasluženo stiče godinama unazad, kao aktivan član ove  mreže  udruženja.

Povezane vesti