PETICIJA SINDIKALNE ORGANIZACIJE ZAPOSLENIH U APOTECI „BEOGRAD“

Poštovani, 

Apotekarska ustanova u dobro uređenom zdravstvenom sistemu , kao državna institucija, pruža građanima preko farmaceuta sigurne usluge i najčešće je smeštena uz dom zdravlja ili u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog (bolnice) ili tercijarnog nivoa (klinike). Kao lekar uverila sam se da su njihove usluge brze, tačne, pouzdane. Posebnu vrednost ima njihova galenska laboratorija za magistralnu pripremu lekova, lekovitih krema, rastvora…Oni su poslednja barijera u proveri recepata i zaštita od mogućih eventualnih lekarskih greški. Ono što je dobro treba dalje unapređivati kao i čitav zdravstveni sistem u Srbiji uz poštovanje načela dostupnosti i pristupačnosti kvalitetne zdravstvene zaštite građanima.

Prim.dr Mirjana Lapčević, predsednica ORS-a

 

Peticija: https://www.peticije.online/448806#sign

Povezane vesti