Novine u lečenju zapaljenskih reumatskih bolesti - prof. dr Nemanja Damjanov

&

Kolagen - dr Blaženka Simić-Kostić, lekar saradnik kompanije “Prom Line”, Beograd

Kliknite ovde za prezentaciju

Spondiloartritisi - doc. dr Gorica Ristić, Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju VMA

Kliknite ovde za prezentaciju

Predavanje Uticaj porodice i porodičnog zdravlja na prevenciju bolesti dr. Mirjane Lapčević

Kliknite ovde za download

Predavanje Dijeta i Artritis Prof dr Jelena Vojinović

Kliknite ovde za prezentaciju

Predavanje Fizička aktivnost kod bolesnika sa artritisom - Asist.mr sc.med.dr Jelena Zvekić-Svorcan

Kliknite ovde za prezentaciju

Predavanje Kvalitet života u vezi sa zdravljem - dr. Mirjana Lapčević

Kliknite ovde za prezentaciju

Predavanje Značaj fizičke aktivnosti kod bolesnika sa artritisom - Prim. dr Biljana Erdeljan

Kliknite ovde za prezentaciju

Ishrana reumatskih bolesnika i njen značaj, Dr Snežana Stojković, reumatolog

Kliknite ovde za prezentaciju

Hirurško lečenje zglobova u reumatskim bolestima, Doc.dr sci med Zoran Baščarević

Download ppt prezetacije ovde | Informator o hirurškom lečenju RA možete preuzeti ovde