Predavanje Uticaj porodice i porodičnog zdravlja na prevenciju bolesti dr. Mirjane Lapčević

Kliknite ovde za download

Predavanje Dijeta i Artritis Prof dr Jelena Vojinović

Kliknite ovde za prezentaciju

Predavanje Fizička aktivnost kod bolesnika sa artritisom - Asist.mr sc.med.dr Jelena Zvekić-Svorcan

Kliknite ovde za prezentaciju

Predavanje Kvalitet života u vezi sa zdravljem - dr. Mirjana Lapčević

Kliknite ovde za prezentaciju

Predavanje Značaj fizičke aktivnosti kod bolesnika sa artritisom - Prim. dr Biljana Erdeljan

Kliknite ovde za prezentaciju

Ishrana reumatskih bolesnika i njen značaj, Dr Snežana Stojković, reumatolog

Kliknite ovde za prezentaciju

Hirurško lečenje zglobova u reumatskim bolestima, Doc.dr sci med Zoran Baščarević

Download ppt prezetacije ovde | Informator o hirurškom lečenju RA možete preuzeti ovde

Predavanje o Proceni težine zapaljenskih reumatskih bolesti, Asist.dr sci.med. Predrag Ostojić, Institut za reumatologiju

Download pdf prezetacije ovde

Budite aktivni UČESNIK - Osobe sa RMD

Budite aktivni UČESNIK Opšte polazište za dobru komunikaciju: lekari/zdravstveni profesionalci su samo ljudi, koji takođe mogu biti umorni, koje može...

Budite aktivni UČESNIK - Zdravstven profesionalci

Budite aktivni UČESNIK Opšte polazište za dobru komunikaciju: Pacijenti su ljudi, a ne samo dijagnoze, pa je i pored profesionalnog...