IZVEŠTAJ SA KONFERENCIJE I GODIŠNJE SKUPŠTINE ENFA