Izveštaj sa AGORA-ine radionice o biološkim i biosličnim lekovima i Samopomoći