Okrugli sto ENFA povodom početka primene nove verzije Međunarodne klasifikacije bolesti

Okrugli sto ENFA povodom početka primene nove verzije Međunarodne klasifikacije bolesti

 

U sredu, 30.03.2022. od 17.30 do 18.00 časova, Evropska mreža nacionalnih asocijacija za fibromijalgiju ENFA, organizovala je virtuelni okrugli sto vezan za jedanaestu verziju Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB 11) , pošto je  posle globalne runde konsultacija ona najzad završena za primenu od 01.01.2022. godine.

 

Cilj ovog okruglog stola bio je pre svega da se članice upoznaju sa novim kodiranjem fibromijalgije u MKB 11, a zatim da dobiju informacije o tome zašto je došlo do novog kodiranja i kako je tekao proces.

 

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici 12 zemalja članica: Italije, Kipra, Portugalije, Španije, Belgije, Danske, Norveške, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Izraela i Srbije, a govorili su dr Vinfrid Hojser, Šef odeljenja za psihosomatiku Klinike za internu medicinu, oblasti Saarbriken u nemačkoj saveznoj državi Saarland i prof. dr Vinfrid Riif, Šef ambulante za psihoterapiju i Glavni urednik časopisa Klinička psihologija u Evropi, Univerzitet u Marburgu, Nemačka. 

 

 

Dr Hojser je govorio prvi i dao je prisutnima svoje informacije o kodiranju za fibromijalgiju. Profesor Riif je bio Kopredsedvajući SZO/IASP tokom mnogo godina revizije MKB 10 i dao nam je informacije o radu i revidiranoj MKB 11. Originalna definicija, koju je dala Međunarodna Asocijacija za Istraživanje Bola (International Association for the Study of Pain - IASP) još 1979 godine, a prihvaćena i od strane SZO, zastarela je. Iako je lista povezanih termina za bol revidirana tokom godina, sama definicija bola ostala je ista čitave 4 decenije. Istraživanja poslednjih godina su pokazala da neke vrste bola (naime, nociplastični bol) čiji primer su stanja kao što su fibromialgija i sindrom iritabilnog creva, možda nisu povezani sa povredom tkiva i mogu biti povezani sa disfunkcijom nervnog sistema. 

 

 

Radna grupa se fokusirala na rešavanje ovih kritika u revidiranoj definiciji.

 

Tako, da je prema MKB 11, novi kod za fibromijalgiju:

MG30.01 Hronični široko rasprostranjeni bol, a opis glasi:

Hronični, rasprostanjeni bol je difuzni bol u najmanje 4 od 5 regiona bola, koji je povezan sa značajnim emotivnim stresom (anksioznost, bes, frustrcija, depresivno raspoloženje) ili funkcionalnim invaliditetom (ometanje svakodnevnih aktivnosti ili smanjeno učešće u socijalnim ulogama). Hronični  rasprostranjeni bol je multifaktorski: biološki, psihološki i socijalni faktori koji doprinose sindromu bola. Dijagnoza je prikladna onda kada se bol ne može direktno pripisati nociceptivnom procesu u tim regionima i kada postoje karakteristike koje su u skladu sa nociplastičnim bolom, a identifikovani su psihološki i socijalni faktori.

 

Oba pozvana gosta su govorila po 10 minuta, dok je 60 minuta bilo predviđeno za diskusiju i pitanja. 

 

Kroz diskusiju smo razmenili iskustva vezana za dijagnostiku fibromijalgije, koliko dugo pacijenti u različitim zemljama Evrope čekaju i kroz šta sve prolaze da bi dobili svoju dijagnozu. Na osnovu onoga što se čulo, može se zaključiti da je u našem regionu (bivša SFRJ) situacija u većini zemalja, ako ne ista, onda vrlo slična. Do dijagnoze se teško dolazi iz više razloga, prisutna je predrasuda da je sve to u našoj glavi, nedovoljna informisanost izabranih lekara, odbijanje pojedinih obolelih da se leče u timu lekara gde je obavezan psihijatar, postoji nerazumevanje poslodavaca i slično.

 

 

 

 

Izveštaj sastavile

Marija Bučić i Sonja Jurošević

Grupa za fibromijalgiju

Povezane vesti