Svetski dan skleroderme 29.jun

Povodom Svetskog dana sistemske skleroze (skleroderme) želimo da skrenemo pažnju javnosti na prirodu ove autoimunske bolesti i težinu tereta koji ona sa sobom nosi. Sistemsku sklerozu karakteriše oštećenje malih krvnih sudova praćeno taloženjem vlakana vanćelijskog veziva (kolagena) u zidovima malih krvnih sudova, koži i unutrašnjim organima. Fibrozne promene na plućima uz plućnu hipertenziju su komplikacije koje predstavljaju vodeći uzrok  skraćenja životnog veka kod pacijenata sa SSc.

Faktori rizika za razvoj intersticijske bolesti pluća (IBP) u SSc:

  • difuzni tip SSc
  • anti Scl70 (ATA) i anti-nukleusna antitela (Anti-Th/To)
  • muški pol
  • povišen CRP

Imajući u vidu navedene podatke kao i visok procenat učestalosti IBP u difuznoj SSc (48%), vrlo je važno raditi na sprečavanju komplikacija, ranom prepoznavanju promena na plućima i sprovođenju adekvatnog lečenja inovativnom terapijom čija je dostupnost od suštinskog značaja za pacijente kod kojih je došlo do razvoja plućne fibroze. 

U cilju uspešnijeg lečenja date su sledeće preporuke:

  • Ne čekati pojavu simptoma već aktivno tragati za fibrozom pluća u SSc.
  • Sprovoditi redovan skrining (jednom godišnje) bolesnika sa faktorima rizika za IBP- fibrozu (ispitivanje plućne funkcije sa difuzijskim kapacitetom i HRCT).

Poštujući preporuke svog reumatologa i pulmologa koji odredjuju terapiju, uz umerenu fizičku aktivnost kao što su šetnja, vožnja bicikla, a pre svega plivanje i vežbe disanja, oboleli od plućne fibroze u SSc mogu i sami da doprinesu odžavanju stabilne funkcije pluća.

Vaš ORS

 

Infografik

Povezane vesti