Predavanje Kvalitet života u vezi sa zdravljem - dr. Mirjana Lapčević

Kliknite ovde za prezentaciju

Predavanje o Osteoporozi i lečenju

Kliknite ovde za prezentaciju

Predavanje Terapija kod Reumatoidnog artiritisa

Kliknite ovde za prezentaciju

Predavanje Značaj fizičke aktivnosti kod bolesnika sa artritisom - Prim. dr Biljana Erdeljan

Kliknite ovde za prezentaciju

Ishrana reumatskih bolesnika i njen značaj, Dr Snežana Stojković, reumatolog

Kliknite ovde za prezentaciju

Hirurško lečenje zglobova u reumatskim bolestima, Doc.dr sci med Zoran Baščarević

Download ppt prezetacije ovde | Informator o hirurškom lečenju RA možete preuzeti ovde

Predavanje o Proceni težine zapaljenskih reumatskih bolesti, Asist.dr sci.med. Predrag Ostojić, Institut za reumatologiju

Download pdf prezetacije ovde

Predavanje Kvalitetna komunikacija – temelj uspešnog lečenja, Slađana Đukić. dipl.psiholog

Download pdf prezetacije ovde

Stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje Predavanje “Medicinska rehabilitacija u stacionarnim medicinskim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju” Download ppt prezentacije ovde

Budite aktivni UČESNIK - Osobe sa RMD

Budite aktivni UČESNIK Opšte polazište za dobru komunikaciju: lekari/zdravstveni profesionalci su samo ljudi, koji takođe mogu biti umorni, koje može...