Podrška pacijentima

Uvod

Od marta 2015. godine ORS je započeo sa projektom Podrška pacijentima, uz podršku Instituta za reumatologiju. Od tada, projekat se proširio na još 2 centra. Naši Pomoćnici pacijentima su:
  • U Institutu za reumatologiju u Beogradu, Darinka Jovanović - tel. 0603344692
  • U Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti “Jodna banja”, Ljiljana Jasnić - tel. 0603344672
  • U Kliničkom centru Kragujevac, Gordana Matić - tel. 0603344628

Ciljevi projekta

  • Da pomogne pacijentima koji su na terapiji biološkim lekovima, pružanjem informacija i savetovanjem, koje su u skladu sa ovlašćenjima pomoćnika pacijenata
  • Da podstakne pacijente da redovno i pravilno primenjuju propisanu terapiju
  • Da podstkne pacijente da dođu sa traženom dokumentacijom na zakazani pregled
  • Da zabeleži nedoumice i pitanja, koja pacijenti imaju vezano za biološku terapiju
  • Da se olakša komunikacija između pacijenata i zdravstvenog osoblja.

Opis projekta

helperPredstavljanje pomoćnika (medijatora) - upoznavanje sa svim pacijentima koji već primaju biološku terapiju i sa svakim  novim pacijentom koji tek počinje lečenje biološkom terapijom (u saradnji sa sestrama koje rade u biološkim ambulantama)

Svi pacijenti moraju imati kontakt telefon I e-mail  adresu od  svog helper-a (u zavisnosti od načina na koji svaki pacijent može komunicirati I njihovog dogovora)

Vreme kada pacijenti mogu pozivati helpera 8.00-12.00 h

Za svakog  pacijenta treba uraditi po dva dnevnika od kojih će jedan biti kod pacijenta, a drugi kod helper-a gde  će se upisivati  vrednosti svih izmerenih indexa I laboratorijske analize nakon svakog dolaska.

Helper treba svakog  pacijenta obavestiti i podsetiti 3 dana ranije kada treba doći u svoju zdravstvenu ustanovu i proveriti sa pacijentom da li je dobio uput i da li ima nekih problema?

Ukoliko ima nekih problema, dužan je obavestiti sestru kako bi rešili postojeći problem i  nakon toga treba obavestiti pacijenta šta treba da uradi.

Sestra  nakon dogovora sa ordinirajućim lekarom obaveštava pomoćnika o datumima planiranih konzilijuma i helper treba obavestiti svakog  pacijenta kada treba doći na konzilijum i u koliko sati.

Helper treba svakog pacijenta pozvati na 7,15,30 dana i 6 meseci (period kada trebaju primiti drugu dozu leka) i proveriti da li su primili terapiju i da li imaju nekih problema.

Pacijenti se za sve svoje probleme u vezi terapije obraćaju helper-u koji pristupa rešavanju problema. Sva pitanja koja su vezana za njihovu bolest (a koja su hitna i ne mogu sačekati sledeću posetu pacijenta doktoru), pacijenti upućuju pomoćniku, koji je dužan da pita pacijentovog ordinirajućeg lekara i u što kraćem vremenskom periodu odgovori pacijentu.

  Izveštaj iz Beograda 2018. godine. Izveštaj iz Novog Sada 2018. godine.                               

Pomoćnici pacijentima u akciji

Povezane vesti