Budite aktivni UČESNIK - Osobe sa RMD

Budite aktivni UČESNIK

Opšte polazište za dobru komunikaciju:

  • lekari/zdravstveni profesionalci su samo ljudi, koji takođe mogu biti umorni, koje može boleti glava ili zub, koji su nekad suočeni sa birokratijom kao i pacijenti

Dobra komunikacija zahteva:

  • Stvaranje dobrog odnosa/partnerstva sa Vašim doktorom
  • Prihvatanje činjenice da je doktor stručan da odredi terapiju za Vašu bolest
  • Zajedničko donošenje odluka

Priprema

1. Postavite vaše realne ciljeve i prioritete

2. Zapišite Vaše simptome i promene (nabolje/ lošije/ isto)

3. Izvestite kratko i jasno o delovanju terapije, osećanjima i strahovima o kojima želite da govorite

4. Zapišite pitanja koja želite da postavite Vašem doktoru (2-3 glavna problema u tom trenutku)

5. Obucite se prikladno, ali tako da se osećate udobno. Vodite računa o higijeni odeće i Vašoj ličnoj higijeni

6. Razmislite o tome da li želite nekog, i koga, da povedete sa sobom ko Vam može pružiti podršku

7. Potrudite se da Vaši lični problemi koji nisu vezani za bolest ne utiču na komunikaciju za zdravstvenim profesionalcima

Postavite pitanja

1. Pitajte o Vašoj dijagnozi, testiranjima, terapijama, neželjenim dejstvima i načinima da pratite dejstva

2. Pitajte ako nešto ne razumete

3. Pitajte da Vam se pojasne nerazumljive reči i izrazi

4. Pažljivo slušajte odgovore doktora/zdravstvenog profesionlca

5. Pitajte da dobijete duže vreme za razgovor kada Vam je to potrebno

6. Pitajte da dobijete uput za npr.psihoterapeuta, ortopeda, psihologa, nutricionistu ili drugog doktora specijalistu; pitajte da li treba da posetite fizioterapeuta

Ponovite

1. Ukratko ponovite ili zapišite ključne stavke razgovora sa doktorom (dijagnoza, prognoza, sledeći koraci i postupci u terapiji)

2. Instrukcije o terapiji možete da ponovite i sa farmaceutom ili medicinskom sestrom

Budite aktivni učesnik

1. Utvrdite koji su sledeći koraci koje treba da preduzmete

2. Ako je potrebno zatražite da Vam zapišu uputstva, lekove

3. Zatražite dodatnu podršku (pisane materijale organizacija / grupa za podršku pacijentima1)

4. Podignite propisane lekove

5. Redovno i na prepisani način uzimajte lekove; u slučaju da iz nekog razloga prekinete ili promenite uzimanje lekova, o tome obavestite lekara

6. Učinite sve što možete, što je do Vas kako bi Vam se poboljšalo stanje (redovno primenjujte terapiju, vežbajte, sledite zdrave stilove života)

 

1Grupe / organizacije za podršku pacijentima– Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije (ORS); i druge grupe i udruženja osnovani sa ciljem da u saradnji sa zdravstvenim sistemima zastupaju prava pacijenata i aktivno usmeravaju prilagođavanje sistema kada je to neophodno

Povezane vesti