Budite aktivni UČESNIK - Zdravstven profesionalci

Budite aktivni UČESNIK

Opšte polazište za dobru komunikaciju:

  • Pacijenti su ljudi, a ne samo dijagnoze, pa je i pored profesionalnog potreban ljudski pristup

Dobra komunikacija zahteva:

  • Stvaranje dobrog odnosa/partnerstva sa Vašim pacijentom
  • Prihvatanje činjenice da pacijent tačno zna kako nosi svoju bolest
  • Zajedničko donošenje odluka

Priprema

1. Postavite Vaše ciljeve i prioritete

2. Pročitajte zdravstveni karton / izveštaj Vašeg pacijenta

3. Pročitajte upitnike koje je pacijent popunio, ukoliko oni postoje

Postavite pitanja

1. Pitajte koji su simptomi, promene stanja, dejstva terapije

2. Pitajte pacijenta o njegovim životnim ciljevima

3. Pitajte pacijenta o zdravlju, mislima, osećanjima i strahovima

4. Pažljivo saslušajte odgovore pacijenta

5. Pitajte pacijenta da li razume Vaše preporuke

6. Pitajte da li ima dodatniih pitanja

7. Proverite kroz razgovor da li pacijent uzima redovno i pravilno prepisanu terapiju

8. Imajte na umu da psihički i socijalni status utiče na tok bolesti

Ponovite

1. Ponovite ono što je pacijent rekao i proverite da li ga dobro razumete

2. Ako je potrebno, ponovite odgovor koji je pacijent dao na Vaše pitanje kako biste se dobro razumeli

Budite aktivni učesnik

1. Ispričajte koji su, ili zapišite (ako je potrebno):

• Sledeći koraci;

• Uputstva o korišćenju lekova;

• Preporuke za ponašanje kod kuće;

2. Napišite upute za druge doktore specijaliste (ortoped, terapeut radne/okupacione terapije, psiholog, nutricionista, itd.), ako smatrate da je potrebno.

3. Podelite informativni materijal (letke o bolesti, vodiče za pacijenta, o udruženjima pacijenata)

Povezane vesti